Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

wyrażenia w języku angielskim

Stalker

Co to jest Stalker: Stalker to angielskie słowo oznaczające „ prześladowcę ”. Stosuje się go do kogoś, kto uporczywie i obsesyjnie dręczy inną osobę, która w wielu przypadkach jest celebrytą. Trwałe nękanie może prowadzić do ataków i ataków. W Internecie praktyka wkroczyła w wirtualną dziedzinę: cyberstalking jest praktykowany za pośrednictwem komputera z każdym, kto wzbudza zainteresowanie agresora. Praktyka szpiegowania i

ogólne

Skank

Co to jest Skank: Skank to termin wywodzący się od słowa Ska, które jest naturalnym gatunkiem muzycznym Jamajki. Skank to muzyczny rytm, który rozpoczął się w latach 80-tych, łącząc różne gatunki muzyki, takie jak karaibskie piosenki, jazz, blues i inne. Skank jest również znany jako skunk, który jest lekiem podobnym do marihuany, ale jest produkowany w laboratorium. Skank ma znacz

sztuka

Charakterystyka ekspresjonizmu

Ekspresjonizm był ruchem artystycznym, poprzez który autorzy wyrażali emocje i uczucia poprzez swoje prace, wyrażając to w sposób przesadny, zdeprawowany i wywrotowy, z pesymizmem. Często poruszano takie tematy, jak samotność, nędza i szaleństwo. Sprawdź główne cechy ekspresjonizmu: 1. Wykorzystanie intensywnych kolorów Udostępnij Tweetnij Tweet Fränzi przed rzeźbionym krzesłem (1910), autorstwa Ernsta Ludwiga Kirchnera Jedną z głównych cech ekspresjonizmu jest użycie silnych i żywych kolorów , często nierealnych, to znaczy nie reprezentujących bezpośrednio rzeczywistości. 2. Grube i zniekształ

sztuka

Cechy gry Arcade

Arcadismo było stylem literackim, który powstał w Europie w wieku XVIII, w okresie rewolucji przemysłowej i pod silnym wpływem Oświecenia. Znana również jako Setecentism lub Neoclassicism , ta awangarda dążyła do ożywienia wartości estetycznych okresu klasycznego, doceniając pragnienie harmonijnego i zrównoważonego życia człowieka w naturze. Aby lepiej pozna

sztuka

Charakterystyka dadaizmu

Dadaizm uważany jest za jedną z najbardziej ekstremalnych awangard artystycznych okresu modernistycznego. Stworzony na początku XX wieku ruch miał na celu „zniszczenie sztuki” , odrzucając wszystkie tradycyjne, logiczne i racjonalne modele produkcji obowiązujące w tym czasie. Założony przez Tristana Tzarę (1896 - 1963) i innych artystów, dadaizm jest uważany za prekursora surrealistycznej sztuki wśród wielu innych współczesnych gatunków. Aby lepiej zrozumie

sztuka

Charakterystyka kubizmu

Kubizm to ruch artystyczny, który pojawił się we Francji na początku XX wieku. Prace kubistyczne starały się reprezentować elementy przyrody poprzez formy geometryczne , zwłaszcza formy kubiczne. Tak więc styl kubistyczny był przeciwny realizmowi obrazów, które były przedstawiane na przykład w okresie renesansu. Zasady defin

sztuka

Sztuka abstrakcyjna

Czym jest sztuka abstrakcyjna: Sztuka abstrakcyjna jest ruchem sztuk plastycznych, który ma bardziej charakterystyczne przedstawienie form nierealnych. W sztuce abstrakcyjnej reprezentacja obrazów jest odległa od rzeczywistości. W pracach tego okresu forma i reprezentacja rzeczywistości są mniej ważne niż zdolność pracy do umożliwienia różnych interpretacji w odniesieniu do uczuć i emocji. Ruch jest uw

sztuka

Charakterystyka realizmu

Realizm był ruchem artystycznym, który pojawił się we Francji w XIX wieku, w okresie rewolucji przemysłowej, która miała wielki wpływ na produkcję artystyczną tego okresu. Później ruch dotarł do innych krajów w Europie i Brazylii. Realizm miał artystyczne manifestacje w kilku dziedzinach, takich jak architektura, teatr i rzeźba. Ale ruch w mal

sztuka

Charakterystyka baroku

Sztuka barokowa pojawiła się we Włoszech i skonsolidowana od XVII wieku w Europie i Ameryce. Ruch ten był inspirowany dziełami sztuki starożytnej i starał się przywrócić siłę Kościoła katolickiego, wstrząśniętego reformacją protestancką. Barok przejawiał się w najróżniejszych dziedzinach sztuki, takich jak malarstwo, architektura, muzyka, rzeźby itp. Każda dziedzina ma swo

sztuka

Pantomima

Czym jest pantomima: Pantomima jest modalnością teatralną opartą głównie na charakterystycznych gestach i postawach, które nie używają interwencji słów. Składa się z pewnego rodzaju teatru gestów, który w najmniejszym stopniu wykorzystuje słowa, kładąc większy nacisk na ruchy poprzez mim, postawy i mimikę. Pantomima przypomi

sztuka

5 Charakterystyka surrealizmu

Surrealizm był ruchem sztuki awangardowej, która pojawiła się w Paryżu na początku XX wieku, aby stawić czoła racjonalizmowi i materializmowi społeczeństwa wschodniego. Wśród cech, które wyróżniają się najbardziej, są: 1. Bezpłatne wyrażenie myśli Udostępnij Tweetnij Tweet Głównym mottem surrealizmu była swobodna ekspresja myśli, rządzona tylko przez impulsy podświadomości. Gardził logiką i był przeci

sztuka

Arabescos

Czym są arabeski: Arabeski to rysunki utworzone przez geometryczne wzory, które są częścią kultury krajów muzułmańskich . Mogą być malowane lub rzeźbione i są bardzo wykorzystywane w sztuce islamskiej, architekturze, gobelinie i dekoracji. Są również bardzo darem dekoracji meczetów. Dla muzułmanów arabeski oznaczają świat niewidzialny i niewyczuwalny, nieskończoność i wspaniałość natury stworzenia Allaha. Dowiedz się więcej o muzu

sztuka

Walc

Czym jest walc: Walc to klasyczny gatunek muzyczny, który rozwija się również w stylu tańca klasycznego, pochodzącego z Austrii i Niemiec na początku XII wieku. Zazwyczaj walc, czy to jako gatunek muzyczny czy styl tańca, ma kompas trójskładnikowy, to znaczy ma trzy tempa, pierwszy raz silny, a drugi słaby. Słowo wal

sztuka

Znaczenie sztuki współczesnej

Co to jest sztuka współczesna: Sztuka współczesna to trend artystyczny, który został zbudowany z postmodernizmu , przedstawiający innowacyjne ekspresje artystyczne i techniki, które zachęcają do subiektywnej refleksji nad dziełem. Sztuka współczesna, znana także jako sztuka postmodernistyczna, przełamała niektóre aspekty sztuki współczesnej, pomagając kształtować nową mentalność w świecie artystycznym. Jednak wiele wartości pr

sztuka

Taniec współczesny

Czym jest taniec współczesny: Taniec współczesny jest rodzajem tańca, który nie ogranicza się do zestawu konkretnych technik, a więc obejmuje różne gatunki, rytmy, formy i przedstawienia. Z tego powodu jest uważany za abstrakcyjny i ciągle zmieniający się taniec . Ten tryb tańca rozwinął się w połowie XX wieku (1950/1960), stając się popularny w latach 80. Jego rosnąca popula

sztuka

Sztuka rockowa

Czym jest sztuka rocka: Sztuka rockowa to zbiór graficznych przedstawień (głównie rysunków i obrazów) wykonanych przez prehistorycznych ludzi na skałach . Szacuje się, że najwcześniejsze zapisy sztuki skalnej pochodzą z 40 000 lat pne, w okresie górnego paleolitu. Istnieje wiele kontrowersji związanych z użyciem terminu „sztuka” w odniesieniu do rysunków wykonanych przez ludzi w okresie prehistorii, ponieważ wielu uczonych zastanawia się, czy charakter obrazów z tamtej epoki miałby artystyczny cel. Sztuka rockowa podzie

sztuka

Sztuka op

Czym jest sztuka op: Op Art to ruch artystyczny zwany także sztuką optyczną lub sztuką optyczną w języku angielskim. Jego prace oparte są na złudzeniach optycznych, źródle wizualnym, które myli ludzkie widzenie, tworząc różne formy w zależności od kąta danego obrazu. Op Art wykorzystuje złudzenie optyczne do tworzenia ruchu w pracach, z grafiką i odbitkami, które zmieniają się, gdy ludzkie oczy przechodzą przez figurę. Pochodzenie nazwy Op A

sztuka

Pontilhismo

Co to jest Puentylizm: Pontilhismo to technika rysowania i malowania, w której artysta wykorzystuje małe plamki i punkty do tworzenia obrazów . Technika pointylizmu pojawiła się w kontekście impresjonizmu - ruchu artystycznego, który osiągnął swój szczyt pod koniec XIX wieku - opracowanego przez francuskich malarzy Georgesa Seurata (1859–1891) i Paula Signaca (1863–1935). Niektórzy ucz

sztuka

Impresjonizm

Czym jest impresjonizm: Impresjonizm to ruch artystyczny, który pojawił się we Francji pod koniec XIX wieku w okresie Belle Époque . Główną propozycją stylu było przełamanie konwencjonalnych technik realizmu, skupiając się na wrażeniu światła, kolorów i swobodnych ruchów pociągnięć pędzla, aby stworzyć efekty optyczne, które zakończyły prace. Ten artystyczny ruch zo

sztuka

Fowizm

Czym jest fowizm: Fauvism to awangardowy francuski ruch artystyczny, który wyłonił się na początku XX wieku, znany głównie z użycia mocnych i czystych kolorów , a także dzieł, które uniknęły zasad rzeczywistości . Fowizm był pierwszą awangardą XX wieku, ale nie był uważany za ruch zorganizowany, ponieważ w przeciwieństwie do innych ruchów artystycznych nie miał manifestu ani pozycji społeczno-politycznej. Artyści Fowizmu nie int

sztuka

Ekspresjonizm

Czym jest ekspresjonizm: Ekspresjonizm był awangardowym ruchem artystycznym w przeciwieństwie do francuskiego impresjonizmu . Idea ekspresjonizmu była sztuką jako działaniem, koncepcją obrazu przez artystę w emocjonalny, trzewny, czasem gwałtowny sposób, w jaki kolory i formy nie odpowiadają bezpośredniej rzeczywistości. Koncepcja

sztuka

Abstrakcjonizm

Czym jest abstrakcjonizm: Abstrakcjonizm jest awangardowym ruchem artystycznym, w którym reprezentacja rzeczywistości odbywa się w sposób zdekonstruowany, z wykorzystaniem kolorów, linii i form abstrakcyjnych. Zwana także sztuką abstrakcyjną , istnieją zapisy tej formy sztuki od czasów prehistorycznych. Ale konc

sztuka

Dadaizm

Czym jest dadaizm: Dadaizm to nowoczesna artystyczna awangarda, która powstała w celu przełamania tradycyjnych i klasycznych stylów, działając w sposób „anarchiczny” i „irracjonalny”. Ta awangarda, znana również jako Ruch Dada, została stworzona przez grupę artystów (malarzy, pisarzy i poetów) uchodźców z I wojny światowej w 1916 r. W Zurychu w Szwajcarii

sztuka

Futuryzm

Czym jest Futurismo: Futuryzm jest nowoczesnym ruchem artystycznym, który wyłonił się w pierwszych latach XX wieku i który popierał koniec moralizmu, zaprzeczając przeszłości i kibicując rewolucji technologicznej i przemysłowej. Ruch ten został skonsolidowany z publikacji Manifestu Futurystycznego , napisanego przez włoskiego poetę Filippo Tommaso Marinetti (1876 - 1944), 20 lutego 1909 r. We francuski

sztuka

Muzyka klasyczna

Czym jest muzyka klasyczna: Muzyka klasyczna to erudycyjny gatunek muzyczny, charakteryzujący się złożonością instrumentacji i przedstawieniem w postaci symfonii , opery lub innych muzycznych wydarzeń. Znana również jako „muzyka erudytowa” początki muzyki klasycznej sięgają IX wieku, w oparciu o tradycje zachodniej muzyki chrześcijańskiej. Jej wzrost stał

sztuka

Kubizm

Czym jest kubizm: Kubizm to awangardowy europejski ruch artystyczny, który pojawił się we Francji na początku XX wieku i charakteryzuje się wykorzystaniem geometrycznych kształtów do przedstawiania natury . Kubizm został założony w Paryżu przez znanego hiszpańskiego artystę Pabla Picassa (1881 - 1973) i francuskiego artystę Georgesa Braque (1882 - 1963). Les Demoisel

sztuka

s Symbole muzyczne

Czym są symbole muzyczne: Symbole muzyczne są graficznymi reprezentacjami nut , używanych głównie w nutach , jako sposób instruowania muzyków i nauczyciela. Istnieje kilka symboli muzycznych, które są podzielone głównie między klawisze i nuty . - Clave of Sun - Kodeksy działania - Hasło - ósma uwaga: 1/2 (ma połowę czasu ćwierćnuty) - Szesnasta notatka: 1/4 (połowa czasu ósmej nuty) - Fusa: 1/8 (ma połowę czasu szesnastki) - Semifusa: 1/16 (ma połowę czasu bezpiecznika) - Semibreve: 4 uderzenia (ma najdłuższy czas trwania) - Minimum: 2 razy (ma połowę czasu semibreve) - Uwaga kwartalna: 1 raz (

sztuka

Sztuka nowoczesna

Czym jest sztuka współczesna: Sztuka współczesna jest desygnacją produkcji artystycznej, która powstała między końcem XIX i połowy XX wieku. Po romantyzmie i realizmie sztuka współczesna zaczęła się rozwijać w awangardach ze sztuk wizualnych, z malarzami tak zwanego impresjonizmu , którzy poświęcili się przedstawianiu zewnętrznych scen codziennego życia, takich jak krajobrazy i ludzie. Sztuka współczesna b

sztuka

Modernizm

Czym jest modernizm: Modernizm czy ruch nowoczesny był ruchem artystycznym i kulturalnym, który pojawił się na początku XX wieku, a jego celem było zerwanie z „tradycjonalizmem” tamtych czasów, doświadczanie nowych technik i twórczości artystycznej. Modernizm naznaczony był zawrotnymi i chaotycznymi przemianami, oprócz efemeryczności i poczucia fragmentacji rzeczywistości. Modernistyczni a

sztuka

Barokowy

Czym jest barok: Barok to styl artystyczny, który powstał w XVI wieku i przedłużał się do początku XVIII wieku, charakteryzujący się estetyką z nadmiarem ozdób i przedstawień boskości. Barokowy styl charakteryzuje się wyrafinowaniem, wyrafinowaniem i przesadą ozdób. Ruch ten powstał z misją ratowania teocentrycznych idei i zawierał protestancką reformację Marcina Lutra. W ten sposób działa

sztuka

Sztuki wizualne

Czym są sztuki wizualne: Sztuki wizualne są desygnacją zestawu sztuk reprezentujących rzeczywisty lub wyimaginowany świat, który ma wizję jako główną formę oceny i lęku . Sztuka wizualna jest związana z pięknem estetycznym i kreatywnością człowieka, zdolną do tworzenia przejawów lub dzieł miłych dla oka. Pojęcie sztuki wizu

sztuka

Romantyzm

Czym był romantyzm: Romantyzm był ruchem artystycznym, intelektualnym i filozoficznym, który wyłonił się w Europie pod koniec XVIII wieku iw większości miejsc osiągnął szczyt w połowie XIX wieku. Romantyzm cechował nacisk na emocje , indywidualizm i egzaltację natury . Z tych powodów ruch jest rozumiany jako reakcja na zaostrzony racjonalizm i materializm szerzony przez oświecenie i rewolucję przemysłową. Okres romantyczny

sztuka

Surrealizm

Czym jest surrealizm: Surrealizm był ruchem artystycznym i literackim francuskiego pochodzenia, charakteryzującym się ekspresją myśli w sposób spontaniczny i automatyczny , rządzony jedynie przez impulsy podświadomości , lekceważący logikę i negujący ustalone standardy moralne i społeczne. Pochodzenie

sztuka

Sztuki plastyczne

Czym są sztuki plastyczne: Sztuki plastyczne to nazwa nadana zestawowi składającemu się z architektury , rzeźby , grafiki i rzemiosła artystycznego . Sztuki plastyczne są scharakteryzowane, podobnie jak inne sztuki, zarówno globalnie, jak i indywidualnie, dzięki wzajemnemu efektowi formy i treści. W ewoluc

sztuka

Sbornia

Czym jest Sbornia: Sbornia (lub Sbørnia ) to nazwa fikcyjnego kraju wynalezionego wyłącznie dla brazylijskiego musicalu „Tangos e TragÃdias” . Spektakl powstał w 1984 roku w Porto Alegre i interpretowany przez duet Gaucho Hique Gomez i Nico Nicolaiewsky w kilku teatrach w Brazylii. W piosence „ The Watercolor of Sbornia ” dwie postacie urodzone w Sbornii opisują ten wymyślony kraj. Według nich S

sztuka

Manga

Czym jest Mangá: Manga to nazwa nadana japońskim komiksom , które charakteryzują się tym, że są odczytywane od prawej do lewej , w przeciwieństwie do konwencjonalnych sztabów zachodnich. Pochodzi z Teatru Cieni, który w czasach feudalnych przekroczył kilka wiosek licząc legendy za pomocą lalek. Legendy te

sztuka

Bossa Nova

Czym jest Bossa Nova: Bossa Nova to brazylijski gatunek muzyczny , na który wpływ miała samba i amerykański jazz. Bossa Nova pojawiła się w Brazylii pod koniec lat 50-tych, w bliskości mieszkań i klubów nocnych w południowej strefie Rio de Janeiro - twierdzy klasy średniej - studentów i młodzieży w ogóle. Początkowo te

sztuka

Art

Co to jest sztuka: Sztuka jest ludzką działalnością związaną z przejawami porządku estetycznego , tworzoną przez artystów z percepcji , emocji i idei , w celu pobudzenia zainteresowania świadomością u jednego lub więcej widzów, a każde dzieło ma unikalne i odmienne znaczenie . Sztuka łączy się z estetyką, ponieważ jest uważana za zdolność lub akt, dzięki któremu człowiek, tworząc materię, obraz lub dźwięk, tworzy piękno, starając się wyrazić materialny lub niematerialny świat, który go inspiruje. W historii filozofii próbowano zdef

Popularne Wiadomości, 2020

CGC

Popularne Kategorie

Top