Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja VCM

Co to jest VCM:

VCM jest średnią objętością krwinki i wskazuje średni rozmiar czerwonych krwinek, znany również jako czerwone krwinki. Jego obliczenia pomagają w diagnozie niektórych chorób, takich jak niedokrwistość.

Indeks VCM jest mierzony na jednostkę fentoliterów (fL) i analizowany na hemogramie, w ramach grupy wskaźników hematometrycznych .

Funkcja czerwonych krwinek i ich znaczenie dla naszego organizmu

Globule wraz z płytkami krwi mają reprezentatywność składu krwi na dużą skalę: około 47%. Są to czerwone krwinki i krążą w naczyniach krwionośnych, takich jak tętnice, które przenoszą krew z serca do tkanek ciała i narządów, a żyły, które w trakcie prowadzenia robią odwrotną ścieżkę tętnic.

Mikroskopowy obraz czerwonych krwinek (czerwonych krwinek).

Krwinki czerwone mają w swoim składzie żelazo i hemoglobinę: tę odpowiedzialną za czerwony kolor krwi. a jego główną funkcją jest transportowanie gazów, zwłaszcza tlenu, do komórek całego ciała.

Dowiedz się więcej o krwinkach czerwonych i ich znaczeniu dla funkcjonowania naszego organizmu.

Interpretacja indeksów VCM w

Hemogram to badanie krwi odpowiedzialne za analizę indeksów krwinek czerwonych, leukocytów i płytek krwi, które mogą diagnozować choroby wpływające na skład krwi, takie jak: niedokrwistość, białaczka, krwotok, zakażenia bakteryjne i alergie.

W całej analizie hegogramu znaleźliśmy VCM, odpowiedzialny za wskazanie możliwych zmian, które wskazują na wzrost lub spadek czerwonych krwinek, powodując pewne rodzaje zaburzeń, jeśli ich indeks jest zmieniony.

Normalny VCM

Wskaźniki referencyjne VCM mogą się różnić w zależności od laboratorium. Jednak w większości przypadków wartość normalna wynosi od 80 do 100 fL (fentolitro) u dorosłych.

Normalny wskaźnik VCM wskazuje, że czerwone krwinki mają regularne rozmiary i poprawnie wykonują swoje funkcje.

Sprawdź poniżej podstawowe numery referencyjne VCM według wieku:

Noworodki

77, 0 do 101, 0 fL

Niemowlęta do jednego roku

77, 0 do 95, 0 fL
Dzieci powyżej 10 lat

80, 0 do 100, 0 fL

Dorosłe kobiety

80, 0 do 100, 0 fL

Dorośli mężczyźni

80, 0 do 100, 0 fL

VCM high: co to może być?

Gdy VCM jest wysoki, to znaczy przekracza 96 fL, oznacza to, że krwinki czerwone są duże, co wskazuje na anizocytozę: dysproporcję wielkości komórek krwi.

Wysoka wartość VCM może wskazywać na dwa rodzaje niedokrwistości makrocytowej: szkodliwą megaloblasty, gdy przewód pokarmowy nie może wchłonąć witaminy B12, lub megaloblastyczny z powodu niedoboru witaminy B12, który występuje, gdy osobnik nie je pokarmów zawierających witaminę B12.

Oprócz wskazania na możliwą niedokrwistość, wysoki poziom MCV występuje również wtedy, gdy osobnik jest zależny od napojów alkoholowych lub ma zespół mielodysplastyczny i niedoczynność tarczycy.

Dowiedz się więcej o anizocytozie.

VCM low: co to może być?

Niski VCM, czyli mniejszy niż 80 fL, wskazuje, że wielkość czerwonych krwinek jest zmniejszona, diagnozując niedokrwistość mikrocytarną, taką jak niedobór żelaza, spowodowany niedoborem żelaza, wskazując na potrzebę zmiany nawyków żywieniowych, z spożycie pokarmów bogatych w żelazo.

RDW i jej znaczenie w obliczeniach VCM

RDW odpowiada szerokości dystrybucji czerwonych krwinek, która w języku portugalskim oznacza zakres dystrybucji czerwonej krwi, a jej funkcją jest ocena anizocytozy: zmiana wielkości krwinek czerwonych.

RDW działa jako odchylenie standardowe VCM, ponieważ jeśli pacjent ma zwiększone i zmniejszone krwinki czerwone, jego wskaźnik VCM w morfologii krwi może być prawidłowy.

Zatem RDW może wskazywać na możliwe choroby, takie jak niedokrwistość, cukrzyca i problemy z wątrobą, nawet jeśli wartość VCM jest normalna w stosunku do numerów referencyjnych.

Dowiedz się więcej o znaczeniu i rodzajach niedokrwistości.

Popularne Kategorie

Top