Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja ONZ

Co to jest UN:

ONZ jest skrótem od Organizacji Narodów Zjednoczonych, która jest organizacją międzynarodową mającą na celu ułatwienie współpracy w zakresie prawa międzynarodowego i bezpieczeństwa, rozwoju gospodarczego, postępu społecznego, praw człowieka i pokoju na świecie.

ONZ została założona w 1945 r., Krótko po II wojnie światowej, w celu powstrzymania wojen między krajami i ułatwienia dialogu między nimi.

ONZ składa się z 192 państw członkowskich, w tym prawie wszystkich władców świata, i dzieli się na kilka instancji administracyjnych:

  • Zgromadzenie Ogólne;
  • Rada Bezpieczeństwa, której celem jest podejmowanie decyzji dotyczących pokoju i bezpieczeństwa;
  • Rada Gospodarcza i Społeczna, która pomaga w promowaniu gospodarczej, społecznej i globalnej współpracy na rzecz rozwoju;
  • Sekretariat, który zapewnia badania i informacje;
  • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który jest głównym organem sądowym.

Oprócz organów administracyjnych ONZ jest także dużym systemem, zwanym Systemem Narodów Zjednoczonych, utworzonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) .

UNICEF to agencja ONZ, której celem jest promowanie praw dziecka, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i przyczynianie się do ich rozwoju.

ONZ jest finansowana ze składek wszystkich państw członkowskich i ma sześć oficjalnych języków: arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański.

Dowiedz się więcej o znaczeniu UNESCO i UNICEF.

ONZ w Brazylii

Od 1947 r. Brazylia ma stałą reprezentację ONZ na swoim terytorium.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, we współpracy z brazylijskim rządem federalnym, państwami i gminami, pomaga planować i realizować projekty rozwoju społecznego i społecznego dla kraju.

Popularne Kategorie

Top