Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Miejsce

Co oznacza:

Miejsce to słowo łacińskie, które dosłownie oznacza „miejsce”, „miejsce” lub „miejsce” .

Termin ten może być używany w różnych zmysłach i różnych dziedzinach, takich jak psychologia, genetyka, matematyka, fonetyka i tak dalej.

W matematyce i geometrii locus jest miejscem składającym się z zestawu punktów w przestrzeni, które mają pewną właściwość matematyczną. Mogą to być miejsca geometryczne z krzywymi, powierzchniami i tak dalej.

W psychologii locus jest klasyfikowane jako miejsce kontroli, które jest oczekiwaniem jednostki w zakresie, w jakim ich wzmocnienia są pod kontrolą wewnętrzną (wysiłek osobisty, kompetencje) lub zewnętrzne (inni ludzie, szczęście, przypadek itp.) .

Osoba, która ma przeważnie wewnętrzne umysły, czuje się bardziej kontrolowana przez własne życie, łatwiej osiągając osobisty sukces, w zamian za znacznie większe zapotrzebowanie na siebie.

Osoba z zewnętrznym umiejscowieniem kontroli czuje, że czynniki zewnętrzne mają większą kontrolę w swoim życiu, wymagają więcej innych i posiadają większą zależność emocjonalną.

Locus genu

Miejsce w genetyce to ustalone miejsce na chromosomie, w którym znajduje się określony gen lub marker.

Zorganizowana lista znanego miejsca dla chromosomu nazywana jest mapą genetyczną, która jest procesem określania locus dla danego charakteru fenotypowego.

Dowiedz się więcej o znaczeniu genu.

Popularne Wiadomości, 2020

OAB

Popularne Kategorie

Top