Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja s Zasady proporcjonalności i racjonalności

Jakie są zasady proporcjonalności i rozsądności:

Zasady proporcjonalności i racjonalności są wskazówkami, które kierują stosowaniem systemu prawnego, tak aby spełniał konkretną sytuację w odpowiedni i proporcjonalny sposób.

Zasady proporcjonalności i racjonalności zapewniają spójność między wnioskiem a celem prawa, zapewniając jego uczciwe stosowanie. Z tego powodu zasady nazywane są również zakazem nadmiaru .

Zasady proporcjonalności i racjonalności są uważane za ogólne zasady prawa i dlatego mają zastosowanie do wszystkich obszarów. Ponieważ jednak mają one bardziej powtarzające się zastosowania w administracji publicznej, są one bardziej badane w prawie administracyjnym.

Jeśli chodzi o administrację publiczną, zasady proporcjonalności i racjonalności są zawarte w konstytucji federalnej i wyraźnie przewidziane w art. 2 ustawy 9784/99, która reguluje proces administracyjny na poziomie federalnym:

Administracja publiczna będzie przestrzegać między innymi zasad legalności, celu, motywacji, racjonalności, proporcjonalności, moralności, obszernej obrony, sprzeczności, bezpieczeństwa prawnego, interesu publicznego i skuteczności.

Przez administrację publiczną trzy gałęzie władzy (wykonawcze, ustawodawcze i sądownicze) muszą być rozumiane we wszystkich sferach federalnych, a także w podmiotach pośredniej administracji publicznej (gminy, fundacje, spółki publiczne i spółki kapitałowe). Krótko mówiąc, każdy podmiot zaangażowany w działalność państwa musi działać zgodnie z zasadami proporcjonalności i racjonalności.

Czy istnieje różnica między zasadami proporcjonalności i racjonalności?

W doktrynie i orzecznictwie nie ma zgody co do różnic między zasadami proporcjonalności i racjonalności.

Znaczna część doktryny i orzecznictwa traktuje zasady jako synonimy, ponieważ te dwa pojęcia przekazują tę samą ideę adekwatności. To wspólne spojrzenie na zasady nie narusza zrozumienia ani stosowania instytutów.

Istnieją autorzy, którzy rysują techniczne różnice między zasadami proporcjonalności i racjonalności. Ten aspekt jest również przyjęty przez orzecznictwo. Według niej, podczas gdy proporcjonalność polega na stopniowaniu środka (zakaz nadwyżki), zasadność uwzględnia analizy:

Adekwatność : zgodność między przyjętym środkiem a konkretnym przypadkiem.

Potrzeba : wykonalność środka w świetle sytuacji.

Najbardziej oczywistą różnicą między zasadami proporcjonalności i zasadności jest pochodzenie. Podczas gdy proporcjonalność wywodzi się z prawa niemieckiego, rozsądek powstał w prawie anglosaskim.

Przykłady zastosowania zasad proporcjonalności i racjonalności

Ponieważ są to zasady ogólne, proporcjonalność i racjonalność mogą być stosowane we wszystkich gałęziach prawa. Oto kilka przykładów:

Prawo administracyjne : inspektor nadzoru medycznego sprawdza supermarket i znajduje dwa paczki ryżu pewnego dnia. Wśród obowiązujących kar w sprawie agent stosuje najpoważniejsze i zakazuje zakładania na 30 dni. W takim przypadku właściciel supermarketu może odwołać się od decyzji, opierając się na zasadach racjonalności i proporcjonalności.

Prawo karne : w prawie karnym, zważywszy, że sędzia musi przestrzegać zasad dozymetrii kary, zasady racjonalności i proporcjonalności są bardziej skoncentrowane na ustawodawcy, który w momencie definiowania zdania powinien pozostać zgodny z chronionym dobrem prawnym. Tak więc lekka zbrodnia przeciwko mieniu nie powinna mieć większej kary niż przestępstwo przeciwko życiu.

Prawo pracy : w prawie pracy zasady proporcjonalności i racjonalności przejawiają się na przykład w przypadkach zwolnienia ze słusznej przyczyny. System prawny przewiduje, że w celu zastosowania tak surowej kary konieczne jest poważne wykroczenie. Zatem musi istnieć proporcjonalność między zachowaniem pracownika a decyzją pracodawcy.

Popularne Wiadomości, 2020

Popularne Kategorie

Top