Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

USD

Definicja Comorien

Co to jest Comorience:

Comorience oznacza jednoczesną śmierć dwóch lub więcej osób w tym samym wydarzeniu, bez szans na ustalenie, kto zginął pierwszy.

Jest to domniemanie prawne oparte na brazylijskim kodeksie cywilnym z 2002 r., Który przewiduje w art. 8:

„Jeśli dwie lub więcej osób umiera przy tej samej okazji i nie można ustalić, czy któryś z Komorów poprzedził innych, jednocześnie zakładają, że są martwi”.

Znaczenie współistnienia jest szczególnie ważne w Prawie Sukcesji, w sytuacjach, w których jednostki, które odeszły (zwane „comorientes”) są powiązane przez więzi dziedziczenia, to znaczy są wzajemnie spadkobiercami.

Kiedy dla celów dziedziczenia istotne jest, że istnieją dowody na to, że dana osoba odeszła jako pierwsza, ale nie ma sposobu na ustalenie tego faktu, to prawo brazylijskie przyznaje, że śmierć była jednoczesna. Są to przypadki, w których konieczne jest wyjaśnienie pełnych praw spadkobiercy w dzieleniu się dziedzictwem.

Popularne Kategorie

Top