Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Szamanizm

Czym jest szamanizm:

Szamanizm jest zbiorem wierzeń przodków, które obejmują praktyki magii i ewokacji, aby nawiązać kontakt ze światem duchowym.

Szamanizm jest religijnym wglądem, który daje szamanowi możliwość wejścia w trans i połączenia się ze światem duchowym. To połączenie pozwala ci leczyć choroby, wpływać na naturę, ułatwiać polowanie, zgadywać tajemnice, przewidywać przyszłość, odpierać zło lub wykonywać obowiązki kapłańskie. Szaman udaje się w podróż do innego świata, poprzez przyjęcie transcendentalnej natury lub poprzez jego przemianę w inną istotę.

Te przejawy są charakterystyczne dla ludów syberyjskich północnej Azji, ale w rdzennych plemionach na całym świecie istota tych manifestacji jest podobna, w oparciu o obserwację znaków natury i interwencję szamana. Chociaż prawdziwy szamanizm został rozwinięty wśród różnych ludów Syberii i Azji Środkowej, dobrze wiadomo, że w Ameryce, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii istnieją ściśle powiązane z nią praktyki religijne.

Szaman jest duchowym przywódcą, w którym społeczności uznają nadprzyrodzone zdolności. Jest potężną postacią, która łączy światy naturalne i duchowe. Otrzymuje moc magii, proroctwa i uzdrawiania.

Ten zestaw praktyk stał się filozofią życia, dzięki której ludzie szukają równowagi, wiedzy, spokoju, fizycznego i duchowego dobrobytu. Tysiącletnia mądrość i nauki przekazywane przez pokolenia prowadzą praktykującego do przeżycia wewnętrznej przemiany.

Nowe aspekty szamanizmu zwanego neoszamanizmem lub szamanizmem miejskim opierają się na wiedzy o starożytnych tradycjach, które harmonizują ze światem. Praktyki i techniki stosowane w szamanizmie obejmują tańce, piosenki, uderzenia bębnów i inne instrumenty muzyczne, medytację, dyskusję, dzielenie się wiedzą, świadectwa i historie.

W Brazylii praktyki szamańskie są powszechne w plemionach indiańskich, a szaman jako szaman.

Szamanizm i zwierzęta

Zwierzęta mają ogromne znaczenie w świecie szamanizmu, ponieważ zgodnie z tą praktyką jednostka może odkryć zwierzę stróża, które istnieje w każdym z nich. To zwierzę opiekuńcze może być również znane jako zwierzę mocy, sojuszniczy totem, nagual lub duch opiekuńczy.

Każde z tych zwierząt ma inne cechy. na przykład wilk reprezentuje umiejętności społeczne, wierność, hojność, miłość i umiejętność nauczania. Niedźwiedź jest związany z nieświadomością i reprezentuje instynkty. Sowa reprezentuje drogę do mądrości, aw niektórych tradycjach może być dobrą wiadomością lub złą wiadomością.

Zobacz także:

  • Totem
  • Niedźwiedź

Popularne Wiadomości, 2020

Popularne Kategorie

Top