Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

WAP

Definicja Breakeven

Co to jest Breakeven:

Próg rentowności (czyta breikíven ) to angielski termin oznaczający próg rentowności w biznesie, w którym nie ma strat, zysków, strat.

Dla inwestora próg rentowności jest punktem, od którego przestaje tracić pieniądze i zaczyna zarabiać i równoważyć zainwestowany kapitał. Uważa się, że w tym momencie nie ma zysku ani straty.

Termin „ próg rentowności” (BEP) jest używany w ekonomii i finansach, aby wskazać punkt równowagi między wydatkami i przychodami firmy. Gdy obliczenia wskazują, że firma osiągnęła próg rentowności, oznacza to, że całkowite koszty i wydatki są równe całkowitym przychodom, to znaczy, że firma nie miała zysków lub strat.

Powyżej tego punktu wyniki firmy będą dodatnie i będą wskazywały na zysk, ponieważ wszystkie wydatki są opłacane, a nadwyżka jest nadal wysoka. Z drugiej strony, jeśli konta firmy wskazują wartości poniżej punktu równowagi, oznacza to, że uzyskany przychód nie był wystarczający do pokrycia kosztów i wydatków, a następnie nastąpiła strata.

Próg rentowności jest ważnym narzędziem dla firmy, a także umożliwia analizę wykonalności przedsiębiorstwa, a także umożliwia kontrolę wyników.

Popularne Kategorie

Top