Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Autobus

Co to jest autobus:

Autobus to rzeczownik rodzaju męskiego, który oznacza pojazd transportu zbiorowego . Jest to słowo najczęściej używane w Portugalii, aw Brazylii odpowiada słowu bus .

Autobus lub autokar to pojazd, którego celem jest przewiezienie dużej liczby osób. Ten transport odbywa się zwykle w środowiskach miejskich lub międzymiastowych. Autobusy mogą być również wykorzystywane do wycieczek, z których niektóre to autobusy turystyczne, które przechodzą przez najbardziej znane miejsca w dużych miastach. Autobus może być prosty, dwupiętrowy lub przegubowy.

Jeśli chodzi o etymologię, słowo autobus zostało utworzone ze słowa auto-bus, które było używane w Portugalii aż do lat 40. XX wieku. Sam autobus pochodzi od łacińskiego terminu omnibus, oznaczającego „wszystko” lub „dla wszystkich”.

Istnieją również autobusy szkolne, które przewożą dzieci do szkoły.

Również w Portugalii słowo autobus jest synonimem autobusu, ale czasami jest używane do opisania środka transportu, który specjalizuje się w podróżach między miastami.

Słowo flota to rzeczownik zbiorowy, który może oznaczać zestaw autobusów lub autobusów.

Popularne Wiadomości, 2020

Popularne Kategorie

Top