Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Pan

Definicja Energia cieplna

Czym jest energia cieplna:

Energia cieplna jest formą energii związaną z wysokimi temperaturami i ciepłem.

Energia cieplna powstaje w wyniku energii kinetycznej (ruchu) cząsteczek i cząstek danego ciała.

Im większy jest ruch tych cząstek, tym wyższa jest temperatura, aw konsekwencji tym intensywniejsza będzie energia cieplna.

Ciepło polega właśnie na przekazywaniu energii cieplnej z jednego ciała do drugiego. Proces ten można wykonać za pomocą promieniowania, przewodzenia lub konwekcji .

Termodynamika to obszar badań odpowiedzialny za badanie energii cieplnej.

W praktycznym przykładzie, zgodnie z zasadami termodynamiki, kiedy stykają się dwa ciała o różnych temperaturach, po pewnym czasie zauważono, że obie temperatury są równe.

Ciało o wyższej temperaturze przenosi ciepło, czyli energię cieplną, do ciała o niższej temperaturze.

Benjamim Thompson i James Prescott Joule byli pionierami w tej dziedzinie nauki. W rzeczywistości dżule (J) zaczęły być używane jako nazwa jednostki miary, jeśli chodzi o ciepło jako energię, zgodnie z międzynarodowym systemem termodynamiki.

Instalacje termoelektryczne wytwarzają energię elektryczną w oparciu o energię cieplną. Proces ten wymaga użycia palnych surowców (takich jak olej, benzyna, gaz ziemny lub węgiel).

Zalety energii cieplnej

  • Można go uzyskać ze słońca (energia słoneczna), nie zanieczyszczając środowiska.
  • Otrzymywany ze spalania drewna, taniego surowca znajdowanego gdziekolwiek.
  • Można go uzyskać za pomocą gazu ziemnego, który jest mniej zanieczyszczający niż ropa naftowa i pochodne węgla.
  • Jest to szybka i niedroga alternatywa dla produkcji energii elektrycznej, na przykład w porównaniu z elektrowniami wodnymi.

Dowiedz się więcej o znaczeniu energii słonecznej.

Wady energii cieplnej

  • Spalanie paliw kopalnych, wykorzystywane do pozyskiwania tej energii, powoduje wiele zanieczyszczeń.
  • Uwalnianie dużych ilości dwutlenku węgla (CO2).
  • Pomaga zwiększyć efekt cieplarniany.
  • Powoduje wylesianie i nieświadome wycinanie lasów w celu wydobycia drewna.

Zobacz także znaczenie energii jądrowej.

Popularne Kategorie

Top