Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Ipsis verbis i ipsis litteris

Czym jest Ipsis verbis i ipsis litteris:

Ipsis verbis i ipsis litteris to wyrażenia łacińskie, oznaczające odpowiednio „przez te same słowa” i „przez te same litery” .

Oba wyrażenia - ipsis verbis i ipsis litteris - są często używane w tekstach lub formalnych dyskursach w sferze prawnej i akademickiej.

Niektórzy ludzie nadal używają obu wyrażeń jako synonimów w znaczeniu oznaczenia dosłowności czegoś, co zostało powiedziane lub napisane przez konkretną osobę.

Jednak niektórzy uczeni twierdzą, że każde wyrażenie powinno być używane w różnych sytuacjach.

Na przykład ipsis verbis oznacza „te same słowa” i jest używany w odniesieniu do języka ustnego, to znaczy, gdy występuje całkowita reprodukcja mowy lub mowy.

Dowiedz się więcej o znaczeniu wyrażenia „ In verbis ”.

Ipsis litteris odnosi się do dosłownego odtworzenia języka pisanego i tekstowego, bezpośredniego odniesienia do znaczenia tego wyrażenia: „przez te same litery”. Kiedy tekst jest wiernie przepisywany do oryginału, mówi się, że jest to ipsis litteris .

Popularne Kategorie

Top