Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Zdrowy rozsądek

Co to jest zdrowy rozsądek:

Zdrowy rozsądek to sposób myślenia większości ludzi, są to pojęcia powszechnie akceptowane przez jednostki .

Oznacza wiedzę zdobytą przez człowieka z doświadczeń, doświadczeń i obserwacji świata.

Zdrowy rozsądek charakteryzuje się wiedzą empiryczną gromadzoną przez całe życie i przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Jest to wiedza, która nie opiera się na metodach naukowych lub wnioskach, ale na wspólnym i spontanicznym sposobie przyswajania przydatnych informacji i wiedzy w życiu codziennym.

Dowiedz się więcej o znaczeniu wiedzy empirycznej.

Zdrowy rozsądek jest dziedzictwem kulturowym, które ma za zadanie kierować ludzkim przetrwaniem w najróżniejszych aspektach.

Poprzez zdrowy rozsądek dziecko uczy się, co jest zagrożeniem i bezpieczeństwem, co może i czego nie może jeść, co jest sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe, dobro i zło, i inne normy życia, które będą kierować ich sposób działania i myślenia, ich postawy i decyzje.

Również zdrowy rozsądek to rady i popularne powiedzenia, które są przyjmowane jako prawdy i przestrzegane przez ludzi. Na przykład: „ Powinieneś ciąć włosy na półksiężycu, aby rosnąć szybciej ”.

Wspólny zmysł i sens krytyczny

Podczas gdy zdrowy rozsądek wiąże się z bezmyślną wiedzą, zmysł krytyczny opiera się na krytyce, refleksji, badaniach i myśli.

Informacje są analizowane inteligentnie, aby dojść do wniosku.

Dowiedz się więcej o znaczeniu krytycznym.

Common Sense and Science

Zdrowy rozsądek jest niesystematyczną wiedzą, to znaczy nie ma poprzedniej organizacji ani badania badań, aby dojść do konkluzji.

Nauka jest jednak uważana za wiedzę systematyczną, ponieważ jest zorganizowana z zestawu teorii naukowych, badań i obserwacji, które są spójne i mogą się ze sobą komunikować.

Wiedza naukowa jest podstawą nauki, ponieważ wszystkie jej przyimki, teorie i hipotezy są udowodnione (lub nie) poprzez serię eksperymentów i analiz.

Zobacz także znaczenie wiedzy naukowej.

Popularne Kategorie

Top