Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Materializm dialektyczny

Czym jest materializm dialektyczny:

Materializm dialektyczny to filozofia, która powstała w Europie na podstawie dzieł Karola Marksa i Fryderyka Engelsa .

Jest to teoria filozoficzna, której koncepcja utrzymuje, że rzeczywistość społeczeństwa jest definiowana przez materialne środki oparte na badaniach, które można przeprowadzić, na przykład, w ekonomii, geografii, nauce itp.

Marks i Engels odkryli w tej teorii sposób zrozumienia procesów społecznych, które miały miejsce w historii.

Posągi Karka Marxa (z lewej) i Fryderyka Engelsa (z prawej) w Berlinie, Niemcy.

Charakterystyka materializmu dialektycznego

Sprawdź poniżej główne cechy materializmu dialektycznego.

  • Uważa, że ​​środki materialne, a nie konkretne, definiują i rzeczywistości społecznej.
  • Opiera się na dialektyce, aby zrozumieć procesy społeczne.
  • Nie zgadza się z koncepcją, że historia jest statyczna i ostateczna.
  • Całkowicie sprzeciwia się idealizmowi.
  • Bada fakty historyczne oparte na sprzecznych elementach.
  • Twierdzi, że każda analiza powinna oceniać całość, a nie tylko przedmiot danego badania.

Podstawowe zasady materializmu dialektycznego

Materializm dialektyczny dzieli się na cztery podstawowe zasady .

Są to:

  • Historia filozofii obejmuje proces konfliktu między zasadą idealistyczną (która opiera się na ideach, myślach i abstrakcie jako całości) a zasadą materializmu (która opiera się na konkretnych materiałach, faktach i badaniach).
  • Każda istota ludzka jest odpowiedzialna za określenie własnej świadomości, a nie drugiej.
  • Materia jest dialektyczna, a nie metafizyczna, to znaczy stale się zmienia i nie jest statyczna.
  • Dialektyka to badanie sprzeczności w istocie rzeczy; opiera swoje badania na porównaniu sprzeczności, analizując całość.

Różnica między materializmem a idealizmem

Materializm powstał w opozycji do idealizmu .

Materializm marksistowski dowodzi, że idee mają fizyczne pochodzenie, a zatem są oparte na danych, wynikach i postępach nauki.

Z kolei idealizm filozoficzny przypisuje duchowi pojęcie rzeczywistości i dowodzi, że idee są dziełami boskimi lub że są posłuszne woli bóstw lub innym siłom nadprzyrodzonym.

Materializm jest całkowicie przeciwny idealizmowi, a główną różnicą między nimi jest to, że podczas gdy dla poprzedniej rzeczywistości jest ona materialna, aw konsekwencji konkretna, dla drugiej jest ona oparta na takich czynnikach, jak myśli i siły nadprzyrodzone, tj. Abstrakcyjne.

Różnica między materializmem dialektycznym a materializmem historycznym

Chociaż oba zostały opracowane przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, materializm dialektyczny i materializm historyczny są zupełnie innymi pojęciami.

Podczas gdy materializm dialektyczny składa się z marksistowskiej metody rozumowania, która uważa, że ​​wszelka analiza musi być przeprowadzona w sposób ogólny, bez uwzględnienia tylko samego przedmiotu badań, ale także faktów, idei i danych, które są temu sprzeczne, materializm historyczny jest formą Marksista interpretować historię w odniesieniu do walki klas społecznych.

Według materializmu historycznego społeczeństwo ewoluuje poprzez konfrontacje między różnymi klasami społecznymi.

Dowiedz się więcej o dialektyce i materializmie historycznym.

Dialektyka marksistowska

Karol Marks uciekł się do dialektyki, by zająć się kwestiami historycznymi.

Jedną z podstaw historycznej dialektyki jest to, że nic nie może być uważane za wieczne, ponieważ wszystko jest w ciągłej ewolucji i zmianie. W ten sposób Marks rozważa naturalną ewolucję historii, nie przyznając, że jest statyczna.

Dialektyka marksistowska opierała się na dialektyce popieranej przez Friedricha Hegla, ale z pewnymi nieporozumieniami.

Popiersie Hegla z jego inicjałami ( G eorg W ilhelm F riedrich Hegel) w Berlinie, Niemcy.

Marks zgodził się z koncepcją dialektyki heglowskiej w odniesieniu do faktu, że nic nie jest statyczne i że wszystko jest w ciągłym procesie zmian. Zgodnie z tym gruntem A może stać się B lub nawet zostać zastąpiony przez C.

Jednak podstawową zasadą Hegla jest to, że ludzkie doświadczenie zależy od postrzegania umysłu, co jest całkowicie sprzeczne z tym, co zalecał Marks.

Dla Marksa koncepcja ta była zbyt abstrakcyjna, by poruszyć takie kwestie, jak nierówność społeczna, alienacja gospodarcza i polityczna, wyzysk i ubóstwo.

Dialektyka marksistowska uważa, że ​​rzeczywistość powinna być analizowana jako całość, poprzez sprzeczność. Aby na przykład przeanalizować koncepcję, należy ją nie tylko przestudiować, przeanalizować i wziąć pod uwagę, ale także inną koncepcję, która jest z nią sprzeczna.

W ten sposób dojdzie do konfrontacji między dwoma przeciwstawnymi pojęciami, aby dojść do konkluzji.

Relacja między materializmem a dialektyką

Logikę pojęcia materializmu dialektycznego można wyjaśnić przez samo oznaczenie:

Materializm : Podstawa teorii opiera się na materialnych środkach ze szkodą dla abstrakcyjnych środków, takich jak myśli i idee.

Dialektyka : teoria została scharakteryzowana jako dialektyka, ponieważ jej logika polega na interpretacji procesów jako opozycji sił, które na ogół osiągają punkt kulminacyjny w rozwiązaniu.

Popularne Kategorie

Top