Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Imperatyw kategoryczny

Co to jest imperatyw kategoryczny:

Imperatyw kategoryczny to koncepcja filozofii opracowana przez filozofa Immanuela Kanta, który twierdzi, że każdy człowiek powinien działać zgodnie z zasadami moralnymi.

Immanuel Kant

Dla Kanta imperatywem jest każdy plan wskazujący na to, że dane działanie powinno zostać wprowadzone w życie, poddane analizie.

Koncepcja imperatywu analizuje motywację, która prowadzi człowieka do działania w różnych sytuacjach życiowych.

Różne imperatywy kantowskie

Immanuel Kant podzielił koncepcję imperatywu na dwie części: imperatyw kategoryczny i imperatyw hipotetyczny .

Imperatyw kategoryczny

Imperatyw kategoryczny ma jako zasadnicze znaczenie poczucie moralności, zasad i szacunku.

Wszelkie działania podejmowane w praktyce uwzględniają nie tylko cel, do którego są skierowane, ale także sposób osiągnięcia tego celu.

Oprócz tego, że podstawową sprawą jest to, aby nikt nie został skrzywdzony, ważne jest, aby postępowanie osób, które wykonują czyn, miało wewnętrzną obawy moralne, niezależne od kary lub jakiegokolwiek innego rodzaju obrażeń.

Imperatyw kategoryczny utrzymuje, że jednostki powinny działać zgodnie z tym, co chcieliby widzieć jako prawo uniwersalne, to znaczy nie powinny czynić innym tego, czego nie chcieliby, aby inni im zrobili. Z powodu tej koncepcji prawa imperatyw kategoryczny został również określony jako imperatyw uniwersalny .

Przykład imperatywu kategorycznego

Nie jedź z dużą prędkością .

Zauważ, że w powyższym zdaniu moralne sumienie osoby wypowiadającej zdanie wie, że nie jazda z dużą prędkością jest obowiązkiem; jest sposobem nie ryzykowania życia, a nie życia innych, jest odpowiedzialnością wobec siebie i bliźniego.

Już samo to wystarczy, aby nie jechać z dużą prędkością. Należy pamiętać, że nie ma obaw o karę, którą można zastosować, jeśli ten obowiązek nie zostanie spełniony.

Niezależnie od kary, motywacją do działania jest obawa moralna, a nie obawa przed możliwą grzywną.

Znaczenie imperatywu kategorycznego

Pojęcie imperatywu kategorycznego ma ogromne znaczenie w ideale harmonijnego życia w społeczeństwie, ponieważ broni, że wszyscy ludzie zachowują się etycznie i moralnie oraz działają bez szkody dla innych.

Filozofia imperatywu kategorycznego głosi, że powinno to zostać wprowadzone w życie ze względu na sumienie i obowiązek moralny, a nie ze strachu przed karą, jeśli ktoś jest w sposób sprzeczny z tym, co uważa się za prawidłowe.

Największą korzyścią z wprowadzenia tej filozofii w życie jest pokojowe współistnienie społeczne, ponieważ maksymą codziennego życia nie jest robienie z innymi tego, czego nie chce się robić dla siebie.

Hipotetyczny imperatyw

Hipotetyczny imperatyw jest całkowicie przeciwną koncepcją imperatywu kategorycznego.

Główną ideą imperatywu kategorycznego jest podążanie za ideą jako sposobem osiągnięcia określonego celu. Istnieje bezpośredni związek między działaniem a celem, to znaczy, aby x został osiągnięty, i należy to zrobić.

Ten imperatyw nazywa się hipotetyczny, ponieważ działanie konieczne do osiągnięcia celu może, ale nie musi, zostać zastosowane w praktyce, w zależności od woli i skłonności tego, kto ostatecznie go wykona.

Nie jest jednak ważne, czy ten cel jest zgodny z zasadami moralności i etyki. Skupiamy się na celu i działamy w sposób, który przyniesie ci zwycięstwo, niezależnie od okoliczności i całej reszty.

Przykład hipotetycznego imperatywu

Jeśli nie chcesz płacić grzywny, nie jedź z dużą prędkością.

Należy zauważyć, że w powyższym zdaniu główną troską osoby fizycznej jest brak zapłaty grzywny.

Moralna troska o własną integralność lub fizyczna integralność nie istnieje. To, co czyni go „ostrożnym”, to raczej hipoteza aresztowania niż poczucia odpowiedzialności.

Dowiedz się więcej o imperatywie.

Zasady kantowskie

Według Kanta moralność istoty ludzkiej nie zależy ani nie jest związana z doświadczeniem, którego doświadcza, to znaczy, że jest to zdolność, która już narodziła się z istotą ludzką; jest wrodzony.

W ten sposób wszyscy ludzie są w stanie odróżnić to, co jest dobre od złego.

Etyka kantowska jest całkowicie zakorzeniona w imperatywie kategorycznym.

Moralność kantowska nie toleruje postaw i działań motywowanych interesami, ponieważ opiera się na obowiązku moralnego działania.

Dowiedz się więcej o moralności i etyce.

Ciekawostki na temat Immanuela Kanta

Ojciec Kanta był znany jako człowiek, który głosił prawdę ponad wszystko.

Z jego zasad etyki i moralności można zrealizować, że Kant był bezpośrednio pod wpływem etycznej surowości ojca.

Sam filozof wyraził nawet w swoim piśmie, że w domu jego ojca nigdy nie było miejsca na coś, co sprzeciwiałoby się przyzwoitości i prawdomówności.

Popularne Kategorie

Top