Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Znaczenie psychologii społecznej

Czym jest psychologia społeczna:

Psychologia społeczna to dziedzina studiów psychologii, która koncentruje się na analizie zachowania jednostki przed jej relacjami społecznymi .

Psychologia społeczna to obszar, który leży na pograniczu psychologii i socjologii, według niektórych teoretyków. W rzeczywistości punktem, który rozróżnia oba, jest to, że przedmiot badań psychologii skupia się na jednostce, podczas gdy socjologia skupia się na grupie społecznej.

Jednak jako przedmiot badań psychologia społeczna może mieć dwa aspekty: psychologiczny lub socjologiczny. Psychologiczna psychologia społeczna po prostu wyjaśnia działania jednostki na podstawie bodźców, które otrzymuje z zewnątrz (na przykład uczuć, zachowań i myśli). Socjologiczna psychologia społeczna bada zjawiska pojawiające się w różnych grupach na podstawie interakcji ludzi z nimi.

Dowiedz się więcej o znaczeniu socjologii.

Celem psychologii społecznej jest zidentyfikowanie cech, które wiążą jednostki z grupami. Zgodnie z tą linią badań wszyscy ludzie zachowują się inaczej, gdy są umieszczani w sferze społecznej, innej niż ta prezentowana, gdy są sami.

Psychologia społeczna wciąż bada współzależność między jednostkami, a także uwarunkowania ludzkie, to znaczy, ponieważ bodźce zewnętrzne żyjące w społeczeństwie mogą ingerować w myśl, aw konsekwencji w zachowanie osoby.

Rozwój badań teoretycznych w dziedzinie psychologii społecznej, zwłaszcza w kwestii uwarunkowań, jest autorem niemiecko-amerykańskiego psychologa Kurta Lewina (1890-1947), uważanego przez wielu za twórcę psychologii społecznej.

Dowiedz się więcej o znaczeniu psychologii.

Popularne Kategorie

Top