Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Integracja społeczna

Co to jest integracja społeczna:

Integracja społeczna to zestaw działań gwarantujących równy udział wszystkich w społeczeństwie, niezależnie od klasy społecznej, kondycji fizycznej, wykształcenia, płci, orientacji seksualnej, etniczności, między innymi.

Zanim środki integracji społecznej zostaną sformułowane i wdrożone, konieczne jest sprawdzenie, które grupy są wykluczone i co należy poprawić, jeśli mają zostać w pełni zintegrowane ze społeczeństwem.

Na przykład osoby niepełnosprawne (zwłaszcza osoby na wózkach inwalidzkich) potrzebują chodników publicznych, aby być w dobrym stanie i mieć rampy. W przeciwnym razie ci ludzie nie będą czuli się reprezentowani w samym społeczeństwie, w którym żyją, ponieważ ich potrzeby są po prostu ignorowane.

Konstruowanie ramp, które ułatwiają dostęp osobom niepełnosprawnym do chodników, staje się przykładem włączenia społecznego, ponieważ składa się z działania, które ma na celu promowanie harmonijnej integracji grupy, początkowo marginalizowanej, w społeczeństwie.

Zobacz także: Znaczenie uprzedzeń i znaczenie dyskryminacji.

Włączenie społeczne w szkołach

Zwany także włączeniem do szkoły, obejmuje inkluzywne działania podejmowane w ramach instytucji edukacyjnej, które powinny być podstawową częścią kształtowania się człowieka jako obywatela.

Integracja społeczna w szkołach ma na celu wyeliminowanie uprzedzeń i dyskryminacji, niezależnie od rodzaju (etniczne, niepełnosprawne, płeć, orientacja seksualna itp.).

Dowiedz się więcej o integracji szkoły.

Włączenie społeczne w Brazylii

Brazylia jest świadkiem wielkich nierówności społecznych, aw konsekwencji wykluczenia różnych grup z ich podstawowych praw obywatelskich.

Aby ułatwić te przypadki, niektóre polityki socjalne zostały stworzone jako forma włączenia społecznego, takie jak Bolsa Família, Zero Hunger, Minha Casa Minha Vida, wśród innych programów rządowych.

Ustawy gwarantujące prawa grup tradycyjnie marginalizowanych przez społeczeństwo, takich jak na przykład społeczność LGBT, Murzyni i kobiety, są również przykładami działań mających na celu włączenie społeczne.

Dowiedz się więcej o integracji.

Popularne Wiadomości, 2020

Popularne Kategorie

Top