Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

MVP

Definicja SESMT

Co to jest SESMT:

SESMT to skrót od Specialized Service w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa i medycyny pracy. Jest to zespół pracowników służby zdrowia, którzy pozostają w firmach w celu ochrony integralności fizycznej pracowników .

SESMT jest ustanowiony w art. 162 konsolidacji prawa pracy i jest regulowany normą regulacyjną 04. W zależności od liczby pracowników i charakteru działalności, usługa może obejmować następujących specjalistów: lekarza medycyny pracy, pielęgniarkę pracy, pielęgniarstwo pracy, inżynier bezpieczeństwa pracy i technik bezpieczeństwa pracy.

SESMT został stworzony w związku ze wzrostem liczby wypadków, które generalnie cierpieli pracownicy w miejscu pracy. Ale nie tylko w tym celu, SESMT ma również za zadanie powiadamianie pracowników i wydawanie im instrukcji na temat pojawienia się nowych chorób, wyjaśnianie każdego rodzaju choroby, a także zapobieganie wypadkom przy pracy i szkodom dla firmy.

Popularne Kategorie

Top