Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja GAPS

Co oznacza GAPS:

GAPS to angielski termin oznaczający dystans; separacja, przerwa lub próżnia. GAPS jest powszechnie używanym słowem i ma kilka znaczeń, zależy od tego, gdzie jest używany.

Luki to luki, które pojawiają się na wykresach giełdowych w czasie, są nagłymi zmianami w poziomach cen, różnicami między cenami zamknięcia okresu i ich otwarciem w następnym okresie itd. Gdy to robią, tworzą „białą przestrzeń” „Między kolejnymi paskami na wykresie.

Luka może występować w 2 trybach: niska luka, kiedy zdarza się, że maksymalna cena bieżącego dnia jest niższa niż najniższa w poprzednim dniu, a różnica jest wysoka, gdy minimalna cena bieżącego dnia jest wyższa niż maksymalna z poprzedniego dnia.

Luki na ogół wskazują, że coś istotnego zmieniło się w podstawach konkretnej firmy. Istnieje klasyfikacja różnych typów luk: luki wydechowe, luki w przerwach, przerwy kontynuacyjne i tak dalej.

Luki istnieją także z perspektywy teologicznej i argumentacji filozoficznej. Bóg luk, czyli Bóg luk, postrzegałby Boga jako istniejącą lukę, poprzez aspekty rzeczywistości, które nie są wyjaśnione przez naukę lub wiedzę.

Popularne Kategorie

Top