Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

UHT

Definicja Użytkownik

Co to jest użytkownik:

Użytkownik oznacza użytkownika, który posiada lub korzysta z prawa użytkowania. Od użytkownika łacińskiego, co oznacza użytkownika .

Słowo użytkownik jest przymiotnikiem dwóch rodzajów, a także rzeczownika rodzaju męskiego, który odnosi się do tej osoby, która posiada lub frui coś bezpośrednio z użycia.

Utente to wyrażenie rzadko używane w naszym słowniku. Zastępuje go użytkownik lub użytkownik.

Użytkownik jest użytkownikiem, każdy z nich korzysta lub korzysta z czegoś kolektywnego, połączonego z usługą publiczną lub prywatną.

Kilka firm lub produktów posiada tak zwany Podręcznik użytkownika, który może być przeznaczony zarówno dla użytkownika usługi konkretnej firmy, jak i przewodnika na temat używania określonego produktu.

Popularne Kategorie

Top