Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Zaufaj

Co to jest Truste:

Truste jest wynikiem kapitalizmu, który tworzy oligopol, w którym prowadzi do fuzji i inkorporacji firm zaangażowanych w ten sam sektor działalności, aby zrezygnować z ich niezależności prawnej, tworząc jedną organizację.

Truste dąży do zdominowania konkretnej oferty produktów lub usług, a także może być scharakteryzowana jako organizacja biznesowa o dużej sile nacisku na rynku.

Truste odnosi się do firm lub grup, które nie tracąc autonomii, wspólnie dominują na rynku i tłumią wolną konkurencję.

Zasadniczo duże grupy lub firmy kontrolują wszystkie etapy produkcji, od wycofania surowców z natury do dystrybucji towarów.

Wyrażenie zostało zaadaptowane z angielskiego terminu trust, co oznacza „zaufanie”.

Kartel i zaufanie

Podobnie jak zaufanie, kartel jest strategią gospodarczą w dążeniu do dominacji na rynku.

W kartelu firmy z tej samej linii biznesowej łączą się, zwykle w tajemnicy, w celu zawarcia między nimi umów.

Wśród tych umów jest określenie wielkości produkcji, wyrównanie wszystkich cen sprzedaży, kontrola surowców i tak dalej.

Kartele są szkodliwe dla gospodarki, ponieważ uniemożliwiają konsumentowi dostęp do wolnej konkurencji.

Zobacz także znaczenie oligopolu.

Popularne Kategorie

Top