Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Ah

Definicja Layman

Czym jest laik:

Laik oznacza to, co lub kto nie należy lub nie podlega religii lub na które nie ma wpływu.

Termin „świecki” ma swoje etymologiczne pochodzenie w greckim laikós, co oznacza „miasto”. Jest to związane ze świeckim (światowym) życiem i ze świeckimi postawami, które nie łączą się z życiem religijnym.

Pierwotnie słowo świecki służyło do opisywania pobożnych chrześcijan, ale nie należących do duchowieństwa. Dopiero od drugiej połowy XIX wieku słowo to zyskało znaczenie osoby, organizacji lub autonomicznej działalności i bez związku ze sferą religii.

Świeckie zachowanie jest przeciwieństwem zachowań kościelnych skierowanych na działalność Kościoła.

Jakość bycia świeckim zakłada brak ingerencji Kościoła w sprawy polityczne i kulturowe.

Mówiąc o państwie świeckim, istnieje idea neutralności w sprawach religijnych. Obywatele muszą mieć swobodę manifestowania swojej wiary religijnej, bez względu na to, jaka jest, bez kontroli lub narzucania określonej religii.

Ponieważ słowo świeckie odnosi się do niezależności w stosunku do religii, antonim laika może być święty, religijny, pobożny lub wierzący.

Dowiedz się więcej o znaczeniu stanu świeckiego.

Sekularyzm

Sekularyzm jest doktryną, która broni braku jakichkolwiek zobowiązań religijnych w instytucjach rządowych. Jest to stanowisko, które ma na celu sekularyzm, to znaczy brak interwencji religii w państwie.

Połóż się i połóż

Laik to erudyta forma laika, którego znaczenie w środowisku religijnym odnosi się do aktywnego członka Kościoła, który nie spełnia określonych funkcji duchownego. Te dwa słowa mają tę samą etymologię, greckie słowo laikós.

Dzisiaj słowo świecki jest postrzegane jako atrybut państwa, które funkcjonuje niezależnie od religii.

Z drugiej strony słowo „lay” jest najczęściej używane w sensie przenośnym, co wskazuje na osobę, która nie zna lub nie jest ekspertem w danym przedmiocie lub zawodzie.

Dowiedz się więcej o znaczeniu laika.

Popularne Kategorie

Top