Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Grantor

Co to jest Grantor:

Grantor jest stroną zainteresowaną z publicznym aktem, umową-obietnicą lub jakimkolwiek innym rodzajem umowy. Grantor jest tym, który udziela czynu i to on go otrzymuje.

Kiedy osoba składa pełnomocnictwo, udziela komuś uprawnień do korzystania z niej w jego imieniu. Kiedy prawo lub władza są przekazywane komuś, osoba daje.

Gdy rząd wyda zezwolenie lub zezwolenie na zbadanie konkretnego miejsca, osoba fizyczna otrzymuje dotację, w którym to przypadku rząd jest koncesjodawcą, a ten, który żąda, jest koncesjodawcą.

Grantor to termin prawny pochodzenia łacińskiego używany w umowach handlowych, w celu wyznaczenia stron, które interweniują w konkretnej działalności.

W umowach zamiast wymieniania nazw stron w całym tekście, terminy „Pierwszy Grantor” lub „Drugi Grantor” są używane do oznaczenia obu stron (wykonawca i wykonawca).

Przyznane i darczyńca

Jak powiedziano, koncesjodawcą jest osoba, która udziela dotacji, podczas gdy obdarzenie jest tym, który ją otrzymuje.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Granta i Grantora.

Popularne Kategorie

Top