Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Humus

Czym jest Humus:

Humus jest materią organiczną osadzaną w glebie, która jest wynikiem rozkładu martwych zwierząt i roślin lub ich produktów ubocznych.

Humus powstaje w wyniku naturalnego procesu, wytwarzanego przez bakterie glebowe i grzyby, a czynniki zewnętrzne, takie jak wilgotność i temperatura, przyczyniają się do humifikacji.

W powstawaniu próchnicy dochodzi do uwolnienia kilku składników odżywczych, zwłaszcza azotu, co kończy się wytwarzaniem próchnicy jako nawozu organicznego dla rolnictwa.

Próchnica przynosi glebę wiele korzyści, takich jak poprawa jej właściwości fizycznych, promowanie uwalniania składników odżywczych powoli, co czyni nawożenie bardziej efektywnym i trwałym.

Przyczynia się również do zwiększenia zdolności buforowania gleby przez dłuższe zatrzymywanie wilgoci na glebie.

Próchnica dżdżownicy

Wermikompostowanie to wykorzystanie dżdżownicy do produkcji próchnicy, rozkładu odpadów i odpadów zwierzęcych, a także odpadów miejskich, co przyczynia się do poprawy gleby, neutralizacji węgla i eliminacji nieprzyjemnych zapachów.

Wermikompostowanie jest dobrze znanym procesem, zwłaszcza wśród mieszkańców wsi, ponieważ robak jest znany jako maszyna do czyszczenia odpadów.

Zobacz także znaczenie składowiska.

Popularne Kategorie

Top