Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Moc

Co to jest moc:

Władza to prawo do rozmyślania, działania, dowodzenia i, w zależności od kontekstu, wykonywania władzy, suwerenności, posiadania domeny, wpływu lub siły.

Moc to termin wywodzący się z łacińskiego possum, co oznacza „być w stanie” i jest słowem, które można zastosować w różnych definicjach i obszarach.

Według socjologii władza jest zdolnością narzucania swojej woli innym, a istnieje kilka rodzajów władzy: między innymi władza społeczna, władza ekonomiczna, potęga militarna, władza polityczna.

Ważnymi autorami, którzy badali kwestię władzy, byli Michel Foucault, Max Weber, Pierre Bourdieu.

Główne teorie socjologiczne związane z władzą to teoria gier, feminizm, machismo, pole symboliczne i tak dalej.

W polityce władza jest umiejętnością narzucania czegoś bez alternatywy dla nieposłuszeństwa. Władza polityczna, uznana za uprawnioną i usankcjonowaną jako wykonawca ustanowionego porządku, zbiega się z autorytetem, ale istnieje polityczna władza różna od tej, jak w przypadku rewolucji lub dyktatur.

Władza wyraża się w różnych stosunkach społecznych, a tam, gdzie istnieją relacje władzy, istnieje polityka, a polityka wyraża się w różnych formach władzy.

Sądownictwo

Sądownictwo jest jedną z trzech kompetencji państwa brazylijskiego, któremu przypisuje się funkcję sądowniczą, czyli administrowanie wymiarem sprawiedliwości w społeczeństwie, poprzez przestrzeganie prawa i przepisów konstytucyjnych.

Dowiedz się więcej o znaczeniu władzy sądowniczej.

Władza wykonawcza

Władza wykonawcza ma na celu kierowanie ludźmi i administrowanie interesami publicznymi, zgodnie z konstytucją kraju.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Executive Power.

Władza ustawodawcza

To do władzy ustawodawczej i funkcji ustawodawczej należy opracowanie przepisów regulujących państwo, a także postępowanie obywateli i organizacji prywatnych i publicznych.

Dowiedz się więcej o znaczeniu władzy ustawodawczej.

Zobacz także znaczenie rządu.

Popularne Kategorie

Top