Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Kraj

Czym jest naród:

Naród to spotkanie ludzi, zwykle z tej samej grupy etnicznej, którzy mówią tym samym językiem i mają takie same obyczaje, tworząc w ten sposób naród.

Naród łączy się nawykami, tradycjami, religią, językiem i świadomością narodową.

Elementy terytorium, języka, religii, obyczajów i tradycji same w sobie nie stanowią charakteru narodu.

Dominującą cechą musi być przekonanie o zbiorowym życiu, to znaczy, gdy ludność czuje się organizmem lub zgrupowaniem, w przeciwieństwie do innych, z własnym życiem, szczególnymi interesami i potrzebami.

Naród nie unieważnia, nawet jeśli dzieli się na kilka stanów, ponieważ kilka narodów łączy się w celu utworzenia kraju.

Na przykład w Brazylii mamy rdzenny naród i czarny naród, które niezależnie od położenia geograficznego pozostają zjednoczone, ponieważ mają podobne cechy pochodzenia, kultury, obyczajów, religii i tak dalej.

Państwo i naród

Państwo jest formą polityczną, przyjętą przez lud z wolą polityczną, a naród istnieje bez jakiejkolwiek prawnej organizacji, oznacza tylko ludzką substancję, która go tworzy, działając w jego imieniu i we własnych interesach.

Dowiedz się więcej o znaczeniu państwa.

Popularne Kategorie

Top