Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Zygota

Co to jest Zygote:

Zygota lub jajko to diploidalna komórka powstająca w wyniku połączenia jąder dwóch wzajemnie zgodnych komórek. Jest produktem rozmnażania płciowego .

U zwierząt zygota nazywana jest jajkiem i wynika z połączenia dwóch gamet, jest komórką zdolną do przechowywania cech genetycznych rodziców i może generować wszystkie linie komórkowe dorosłego organizmu.

Zygota to komórka utworzona przez fuzję męskich i żeńskich gamet, która dzięki zróżnicowaniu i embriogenezie da początek nowej istocie gatunku, najpierw w postaci embrionu. W konkretnym przypadku istoty ludzkiej zygota ma 23 pary chromosomów, czyli 46 par.

W roślinach zygota spowoduje powstanie sporofitu, fazy, która wytwarza zarodniki; kiełkowanie tych zarodników powoduje powstanie gametofitu, zdolnego do wytwarzania haploidalnych gamet.

W spermatofitach zygota najpierw staje się zarodkiem w nasionach, podczas gdy w pteridofitach zygota rozwija się bezpośrednio do dorosłej rośliny.

W grzybach zygota jest komórką powstałą w wyniku fuzji jąder dwóch zgodnych seksualnie strzępek i powoduje powstanie zygospory, która wytwarza nową strzępkę, której jądra przechodzą do mejozy i wytwarzają zarodniki zdolne do rozwoju u nowych haploidów.

Zobacz także znaczenie zapłodnienia i rozwoju embrionalnego.

Popularne Kategorie

Top