Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Problemy społeczne

Co to są problemy społeczne:

Kwestia społeczna to zestaw wyrażeń określających nierówności społeczne .

Kwestia społeczna pojawiła się w XIX wieku w Europie, w celu domagania się sformułowania polityki społecznej na rzecz klasy robotniczej, która miała coraz większe ubóstwo.

Proces urbanizacji i industrializacji doprowadził do zubożenia klasy robotniczej i wreszcie uświadomił sobie warunki, w których pracowali, gdzie kwestia społeczna doprowadziła do osiągnięcia problematycznych konturów, zwłaszcza dla społeczeństwa burżuazyjnego, które uciekło się do realizacji polityki społecznej

Obecna kwestia społeczna odnosi się do ekspansji pracy w społeczeństwie kapitalistycznym, poczynając od degradacji siły roboczej, utraty i zaniku wielu kategorii i miejsc pracy, co ma miejsce, gdy państwo zaczyna wycofywać się z obszaru społecznego z cięciami, prywatyzacjami i tak dalej.

Kwestia społeczna jest bardzo związana z nierównością społeczną, a kwestie te doprowadziły do ​​stworzenia trzeciego sektora w społeczeństwie, aby programy i projekty pomagały potrzebującym, a także pomagały w prośbach o zmiany w polityce.

Dowiedz się więcej o znaczeniu nierówności społecznej.

Profesjonalistą zajmującym się bezpośrednio sprawami społecznymi jest pracownik socjalny, który pracuje nad napięciem między produkcją nierówności a produkcją buntu i oporu.

Problemy społeczne i praca socjalna

Kwestia społeczna jest często postrzegana jako przedmiot służby społecznej . Pojęcie kwestii społecznej jest związane z kapitalistycznym systemem produkcji, czyli sposobem, w jaki bogactwo społeczeństwa jest produkowane i dzielone.

W ten sposób kapitalizm wywołuje wiele nierówności społecznych, istotnego obszaru interwencji Służby Społecznej.

Dowiedz się więcej o znaczeniu kapitalizmu.

Jednak biorąc pod uwagę zakres pojęcia kwestii społecznej, toczy się debata, czy kwestia społeczna może być przedmiotem jednego zawodu, w tym przypadku pracownika socjalnego.

Zatem, aby postrzegać kwestię społeczną jako przedmiot służby społecznej, należy albo: albo zakres pojęciowy kwestii społecznej jest odrzucany, albo Służba Społeczna ma centralną rolę do odegrania w zmianach i zmianach w społeczeństwie.

Różne zawody mogą być bezpośrednio związane z kwestią społeczną, takie jak lekarze, inżynierowie, prawnicy. Z tego powodu zdefiniowanie obiektu usługi społecznej jest trudne.

Jeśli praca społeczna jest postrzegana jako uprawniony zawód w społeczeństwie, będzie reprezentować bardzo wysoką funkcję społeczną.

Problemy społeczne w Brazylii

Nierówności społeczne w Brazylii prowadzą do wielu problemów, takich jak bezrobocie, porwania, przemoc, problemy powodujące brak równowagi w brazylijskim klimacie politycznym i społecznym.

Wiele osób postrzega problem społeczny jako wyłączną odpowiedzialność rządu. Problemy pojawiające się w społeczeństwie są jednak często wynikiem potrzeb materialnych i intelektualnych, czyli ubóstwa. Ponieważ ubóstwo jest postrzegane jako przyczyna indywidualna, musi to być odpowiedzialność każdej osoby.

Wielkim wyzwaniem jest to, że niektóre problemy, takie jak nierówności społeczne i niesprawiedliwości, są często tolerowane i ignorowane, ponieważ nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla władzy politycznej.

Z drugiej strony zabójstwa i porwania, ponieważ stanowią zagrożenie dla władzy, otrzymują interwencję rządu. Z tego powodu kwestia społeczna reprezentuje obszar, który musi się bardzo rozwijać w Brazylii.

„Problemy społeczne i utrata mocy rodzinnej”

„Social Issue and Loss of Family Power” to książka Eunice Teresinha Fávero, wydana przez Veras w 2007 roku.

Zgodnie z tą pracą rodzina traci moc z powodu kruchych warunków zdrowia, warunków mieszkaniowych, edukacji i pracy, warunków generowanych przez system kapitalizmu.

Warunki te mają duży wpływ na życie rodzinne, często prowadząc do separacji, wykluczenia, naruszenia praw lub utraty mocy rodzinnej. Dzieje się tak w dużym stopniu, ponieważ brakuje polityk wspierających ubogie rodziny potrzebujące.

Popularne Kategorie

Top