Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Strefa wolnego handlu

Co to jest strefa wolnego handlu:

Strefa wolnego handlu to regionalny blok gospodarczy utworzony przez kilka krajów w celu zmniejszenia lub zniesienia ceł między krajami członkowskimi. Celem strefy wolnego handlu jest stymulowanie wymiany handlowej między krajami uczestniczącymi.

Strefy wolnego handlu powstały po II wojnie światowej, kiedy oprócz tworzenia wielkich bloków gospodarczych, kilka krajów połączyło siły, tworząc organizacje geopolityczne i gospodarcze, tworząc regionalne bloki gospodarcze różnych typów, w tym wolny handel w celu zmniejszenia lub zniesienia ceł.

Oprócz stref wolnego handlu stworzono związki celne (otwarcie rynków wewnętrznych między państwami członkowskimi lub z krajami zewnętrznymi) lub wspólne rynki (swobodny przepływ osób, mechanika, usługi i kapitał).

Wśród bloków wolnego handlu znajduje się utworzony w 1991 r. Mercosul (Wspólny Rynek Południa), którego celem jest zainstalowanie strefy wolnego handlu, eliminacja barier celnych i unia celna. Członkowie Mecosul to: Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj i Wenezuela.

Dowiedz się więcej o blokach ekonomicznych.

Popularne Kategorie

Top