Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Pełnomocnictwo

Co to jest siła nabywcza:

Nabywanie władzy to zdolność osoby lub populacji do nabywania dóbr materialnych .

Ci, którzy mogą nabyć (co nie oznacza, że ​​nabywają) mają wyższą wartość towarów w tym samym okresie czasu.

Siła nabywcza jest powiązana z dochodem pieniężnym osoby i / lub populacji. Ale osoba, która nabywa pewną wartość towarów za pomocą środków niepieniężnych, takich jak wymiana tych towarów na usługi, ma taką samą siłę nabywczą, jak inna, która nabyła je za pieniądze.

W ekonomii istnieje tzw. Parytet siły nabywczej (PPA) lub parytet siły nabywczej (PPP), który jest metodą obliczania siły nabywczej między dwoma krajami.

Umowa PPA określa, ile konkretna waluta może kupić w kategoriach międzynarodowych, ponieważ towary i usługi mają różne ceny z jednego kraju do drugiego.

Ta metoda wiąże siłę nabywczą konkretnej osoby z kosztami utrzymania danego miejsca, jeśli wynagrodzenie jest wystarczające, aby osoba mogła kupić wszystko, co chce i itp.

Parytet siły nabywczej jest ważny, ponieważ porównanie produktu krajowego brutto (PKB) we wspólnej walucie nie opisuje dokładnie różnic w dobrobycie materialnym, a umowa PPA uwzględnia różnice w dochodach i różnicach w kosztach utrzymania.

Zobacz także znaczenie nabywania i wznoszenia społecznego.

Popularne Kategorie

Top