Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Empowerment

Czym jest Empowerment:

Upodmiotowienie jest zbiorowym działaniem społecznym polegającym na uczestnictwie w debatach mających na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej w zakresie praw społecznych i obywatelskich .

Ta świadomość umożliwia zdobycie indywidualnej emancypacji, a także zbiorowej świadomości niezbędnej do przezwyciężenia zależności społecznej i dominacji politycznej.

Upełnomocnienie daje władzę i godność każdemu, kto chce uzyskać status obywatelski, a zwłaszcza wolność decydowania i kontrolowania własnego losu, z odpowiedzialnością i szacunkiem dla drugiego.

W tym kontekście istnieje koncepcja upodmiotowienia społecznego, która sprowadza się do wzmocnienia społeczności, uczynienia wszystkiego bardziej demokratycznym i umożliwienia ogółowi społeczeństwa posiadania opinii i uprawnień do podejmowania decyzji.

Upodmiotowienie społeczne należy rozumieć jako proces, w którym mogą zachodzić przemiany w stosunkach społecznych, politycznych, kulturowych, gospodarczych i władzy.

Innym znaczeniem dla upodmiotowienia jest angielski termin upoważnienia, który można przetłumaczyć jako „delegowanie władzy”, który polega na podejściu do projektów pracy, które opierają się na delegowaniu uprawnień decyzyjnych, autonomii i firm.

Dowiedz się więcej o znaczeniu Empowerment.

Upodmiotowienie kobiet

Jest to koncepcja znana również jako „wzmocnienie pozycji kobiet”. Obejmuje koncepcję władzy kobiet jako sposób na żądanie równości płci w różnych rodzajach działań społecznych, w sposób demokratyczny i odpowiedzialny.

Upodmiotowienie kobiety jest również wyzwaniem dla stosunków patriarchalnych, w odniesieniu do dominującej siły człowieka i utrzymania jego przywilejów płciowych.

Koncepcja ta walczy o zmianę tradycyjnej dominacji mężczyzn nad kobietami, gwarantując im autonomię w zakresie kontroli nad ich ciałami, ich seksualności, wolności i tak dalej.

Dowiedz się więcej o znaczeniu upodmiotowienia kobiet.

Zobacz także: znaczenie Sorority.

Popularne Kategorie

Top