Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Ład korporacyjny

Co to jest ład korporacyjny:

Ład korporacyjny odpowiada procesom, zwyczajom, politykom, prawom i instytucjom, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej .

Zarządzanie korporacyjne obejmuje również relacje między zaangażowanymi stronami a celami, dla których korporacja jest zarządzana. We współczesnych organizacjach głównymi grupami interesariuszy zewnętrznych są akcjonariusze, wierzyciele, handel, dostawcy, klienci i społeczności, których dotyczy działalność korporacji (znana również jako interesariusze). Interesariusze wewnętrzni tworzą zarząd, kierownictwo i inni pracownicy.

Ład korporacyjny jest zagadnieniem wieloaspektowym, głównie ze względu na charakter i zakres odpowiedzialności poszczególnych osób w organizacji. Jednym ze skutków systemu ładu korporacyjnego jest efektywność ekonomiczna, z naciskiem na dobrobyt akcjonariuszy.

Zasadniczo ład korporacyjny ma na celu odzyskanie i zagwarantowanie wiarygodności firmy dla jej akcjonariuszy, tworząc skuteczny zestaw mechanizmów, zarówno motywujących, jak i monitorujących, aby zapewnić zachowanie kierownictwa zawsze dostosowane do interesu akcjonariuszy.

Dobry ład korporacyjny przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zapewniając poprawę wyników przedsiębiorstwa. Z tych powodów tak ważne jest posiadanie wykwalifikowanych doradców i wysokiej jakości systemów ładu korporacyjnego, unikając w ten sposób różnych niepowodzeń biznesowych, takich jak nadużycie władzy, błędy i oszustwa.

Popularne Kategorie

Top