Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Lato Sensu

Czym jest Lato Sensu:

Lato sensu to wyrażenie w języku łacińskim, które oznacza „ w szerokim znaczeniu ”. Jest on używany w innych językach i dziedzinach, takich jak prawo, językoznawstwo, semiotyka i inne, aby powiedzieć, że pewna interpretacja musi być rozumiana w szerszym, szerszym znaczeniu.

W Brazylii wyrażenie zostało wprowadzone w celu odróżnienia krótszych kursów podyplomowych w przeciwieństwie do „ sensu stricto ”.

Lato sensu ” oznacza kursy specjalizacyjne i studia MBA, w których działalność badawcza ma szerokie znaczenie, obejmując konkretne problemy obszaru badań. Student otrzymuje certyfikat ukończenia kursu na koniec kursu.

Według MEC (Ministerstwo Edukacji), stopnie podyplomowe „ sensu lato ” muszą mieć minimalny czas trwania 360 godzin.

Najdłuższe kursy podyplomowe obejmujące mistrzów i doktorów nazywane są „ sensu stricto ” (w ścisłym znaczeniu). Na koniec kursu student otrzymuje tytuł mistrza lub lekarza.

Badania prowadzone w specjalizacjach sensu stricto wiążą się z nowymi problemami i dowodem nowych teorii. W przeciwieństwie do specjalizacji sensu letniego ukierunkowanych na rozwiązywanie nowych problemów, ale stosowanie istniejących teorii.

Popularne Kategorie

Top