Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Kapitalizm finansowy

Czym jest kapitalizm finansowy:

Kapitalizm finansowy, zwany również kapitalizmem monopolistycznym, odpowiada rodzajowi gospodarki, w której wielki biznes i wielki przemysł są kontrolowane przez siłę gospodarczą banków komercyjnych i innych instytucji finansowych .

Ten kapitalistyczny model trwał od końca XIX wieku do kryzysu w 1929 roku, bezpośrednio związanego z silnym wzrostem gospodarczym, który nastąpił w tym okresie rewolucji przemysłowej .

Kapitalizm finansowy był wynikiem rewolucji transportowej, która spowodowała głębokie zmiany w życiu gospodarczym, takie jak innowacje technologiczne, między innymi rozszerzenie rynku, i wymagała wielu inwestycji, które były dostępne tylko dla dużych przedsiębiorstw.

Kapitalizm finansowy był możliwy dzięki wpływowi liberalizmu, który doprowadził do zniknięcia państwowej kurateli nad gospodarką.

Dowiedz się więcej o znaczeniu liberalizmu.

Jedną z najważniejszych konsekwencji przyspieszonego rozwoju gospodarki kapitalistycznej był proces koncentracji i centralizacji kapitału.

Pojawiło się i rozwijało kilka firm, takich jak branże, banki, domy maklerskie, domy handlowe itp. Okres ten naznaczony był praktyką monopolu, kiedy to jedna firma dominuje nad całym rynkiem, oprócz oligopoli, które odpowiadają związkowi niektórych firm kontrolujących ceny i surowce, uniemożliwiając w ten sposób rozwój innych firm.

Dowiedz się więcej o charakterystykach kapitalizmu.

Kapitalizm przemysłowy

Wraz z kapitalizmem finansowym pojawił się kapitalizm przemysłowy, w którym firmy ewoluowały od produkcji do obróbki skrawaniem.

Innym typem był kapitalizm informacyjny, który ma technologię informacyjną jako paradygmat zmian społecznych, który zrestrukturyzował kapitalistyczny sposób produkcji.

Dowiedz się więcej o znaczeniu:

  • Kapitalizm
  • Kapitalista
  • Kapitał w gospodarce
  • Kapitalizm przemysłowy

Popularne Kategorie

Top