Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Bit i bajt

Co to jest bit i bajt:

Bit jest akronimem cyfry binarnej, co oznacza najmniejszą jednostkę informacji, która może być przechowywana lub przesyłana. Jest on powszechnie stosowany w informatyce i teorii informacji. Bit może przyjmować tylko 2 wartości, takie jak 0 lub 1.

Komputery są zaprojektowane do przechowywania instrukcji w wielokrotności bitów, które są nazywane bajtami. Początkowo bajt miał zmienny rozmiar, ale obecnie ma osiem bitów, ośmiobitowe bajty są również nazywane oktetami. Istnieją również terminy odnoszące się do wielokrotności bitów, takich jak kilobit, megabit (Mb) i gigabit (Gb).

Fizycznie wartość bitu jest przechowywana jako ładunek elektryczny powyżej lub poniżej standardowego poziomu na pojedynczym kondensatorze w urządzeniu pamięci. Ale bity mogą być reprezentowane fizycznie za pomocą różnych środków, takich jak elektryczność, światłowody, sieć bezprzewodowa itp.

Bajt jest jednym z integralnych typów danych w komputerach, jest używany do określenia rozmiaru lub ilości pamięci lub pojemności urządzenia, niezależnie od rodzaju przechowywanych danych. Standardowe kodowanie bajtów zostało ustawione na 8 bitów. 8-bitowy bajt jest najczęściej nazywany oktetem w kontekście sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.

Znaczenie bitów i bajtów wynika z faktu, że wszystko w obliczeniach jest mierzone za pomocą bitów i bajtów.

Popularne Kategorie

Top