Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Cieszyć się

Co to jest Usufruir:

Cieszyć się oznacza cieszyć się czymś, czerpać korzyści, czerpać korzyści materialne lub moralne . Na przykład: użytkowanie podróży lub cieszenie się popularnością. Jest to łacińskie słowo „fruere use”, co oznacza „use fruir”.

Cieszyć się, w obszarze prawnym, posiadać i cieszyć się czymś, czego nie można przenieść ani zniszczyć. Ma korzystać z dobrodziejstwa, które zostało odebrane jako użytkowanie.

W przypadku niezbywalnego dobra (które nie może być przeniesione lub wprowadzone do obrotu), przyjemność oznacza posiadanie czegoś, co nie jest własnością twojej nieruchomości. Na przykład, aby cieszyć się ziemią, cieszyć się domem, cieszyć się punktem handlowym. Użytkownikiem jest osoba, która otrzymuje użytkowanie, która ma prawo do posiadania, używania, administrowania i postrzegania owoców.

Użytkowanie to dochód lub użyteczność czerpana z tego, co się cieszy. Jest to termin prawny ustanawiający użytkownikowi prawo do korzystania z rzeczy należących do innych osób z obowiązkiem ich zachowania. Ci, którzy korzystają z nieruchomości, mogą z niej korzystać, w całości lub w części, zgodnie z prawem. Jednak sprzedanie lub przeniesienie własności pozostaje wyłącznie w gestii właściciela.

Popularne Kategorie

Top