Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja HTTP

Co to jest HTTP:

HTTP oznacza HyperText Transfer Protocol, który w języku angielskim oznacza „Hypertext Transfer Protocol”. Jest to protokół komunikacyjny między systemami informatycznymi, który umożliwia przesyłanie danych między sieciami komputerowymi, głównie w sieci World Wide Web (Internet).

HTTP to protokół używany do przesyłania stron HTML z komputera do Internetu. Dlatego adresy stron internetowych (adresy URL) używają wyrażenia „//” na początku, definiując używany protokół. Informacje te są wymagane do nawiązania komunikacji między adresem URL a serwerem sieci Web, który przechowuje dane, a następnie wysłania żądanej przez użytkownika strony HTML.

Aby transmisja danych z Internetu miała miejsce, protokół HTTP należy dodać do dwóch innych protokołów sieciowych: Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP). Te dwa ostatnie protokoły tworzą model TCP / IP wymagany do połączenia między komputerami klient-serwer.

Popularne Kategorie

Top