Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Definicja Buddyzm tybetański

Czym jest buddyzm tybetański:

Buddyzm tybetański jest gałęzią buddyzmu, znaną z bardziej mistycznego charakteru, wyrażaną poprzez rytuały medytacji i skomplikowaną reprodukcję artystyczną.

Buddyzm tybetański, znany również jako wadżrajana lub lamaísmo, podąża za myślą Mahajany lub Maaiany, gdzie istnieje silna relacja między uczniami a lamami (mistrzami). W rzeczywistości użycie terminu Lamaism wywodzi się właśnie ze słowa błoto, które oznacza „mistrz” w języku tybetańskim.

Buddyzm tybetański charakteryzuje się lepszym ćwiczeniem medytacji, które są wykonywane w głównych rytuałach, w tym w czytaniu saddhan, wizji mentalnych i instrumentów muzycznych. Lamaizm znany jest również z oczywistego sensu artystycznego, reprodukowanego przez wyszukane rzeźby, obrazy i inne wyrażenia sztuki.

Dalajlama jest największym przedstawicielem buddyzmu tybetańskiego, który często dzieli się na różne szkoły. Główne z nich to: Gelug, Kagyu, Nyingma i Sakya.

Dowiedz się więcej o Dalajlamie.

Używanie terminu buddyzm tybetański nie jest rozpoznawane przez mieszkańców Wschodu, ale tylko wśród ludzi Zachodu. Ponadto, według niektórych autorów, niewłaściwe byłoby ustalenie rozróżnienia między buddyzmem indyjskim i tybetańskim, ponieważ nie byłoby rozróżnienia między dwoma prądami uzasadniającymi taki akt.

Symbole buddyzmu tybetańskiego

W buddyzmie jest osiem pomyślnych symboli, które reprezentują dary i ofiary, które bogowie złożyliby Buddzie.

Osiem symboli to:

Kwiat lotosu

Jeden z najważniejszych symboli buddyzmu. Wiadomo, że ten kwiat rodzi się na bagnach, ale nadal jest piękny. W ten sposób jego środki reprezentują ideę, że nawet pośród strasznych rzeczy światowych osoba może pozostać czysta i nienaruszona.

Dowiedz się więcej na temat kwiatu lotosu.

Koło Dharmy

Odnosi się do nauk Buddy, które są odpowiedzialne za inicjowanie procesu refleksji i myśli, które prowadzą do oświecenia.

Dowiedz się więcej o Dharmie.

Sztandar Zwycięstwa

Reprezentuje zwycięstwo Buddy nad Marą, władcą złudzeń.

Niekończący się węzeł

Reprezentuje ideę, że kiedy coś jest rozwiązane (sfinalizowane), powstaje coś nowego. Zawsze jest coś, co poprzedza, to znaczy, nikt nie wie, jak i kiedy się zaczyna i jak się zakończy. Ten symbol reprezentuje także nieskończoną mądrość Buddy, a także służy do pamiętania, jak czas jest zakrzywiony i cykliczny.

Para złotych ryb

Reprezentuje pełne szczęście, obfitość i płodność tych, którzy żyją w tak zwanym „oceanie samsary”.

Pot of Treasures

Jeśli chodzi o kształt brzucha, gdzie przychodzi całe stworzenie. Dla buddyzmu składa się on z naczynia skarbów i nieśmiertelności.

Parasol

Reprezentuje ochronę przed różnymi cierpieniami, które osłabiają ludzi.

Biała skorupa

Reprezentuje melodyjny dźwięk dharmy, która osiąga odległe odległości i jest słyszany przez dobrych buddystów. Reprezentuje „powołanie”, które motywuje ludzi do czynienia dobra wszystkim istotom.

Dowiedz się więcej o buddyzmie.

Popularne Kategorie

Top