Zalecane, 2019

Wybór Redakcji

Jak

Definicja Podstawy teoretyczne

Co to jest podstawy teoretyczne:

Podstawy teoretyczne lub odniesienia teoretyczne są jednym z elementów badań naukowych, które polegają na rewizji tekstów, artykułów, książek i wszystkich istotnych materiałów badanego obszaru lub przedmiotu.

Zwane również badaniami bibliograficznymi, polega na wyborze czytań, które odnoszą się do tematu poruszanego w badaniu oraz umiejętności interpretacji, dyskusji i dialogu z autorami tego obszaru, w celu lepszego zrozumienia badanego zjawiska.

Podstawy teoretyczne są również ważne, ponieważ służą jako przewodnik do analizy i interpretacji danych zebranych do badań, ponieważ powinny być interpretowane w świetle istniejących ram teoretycznych.

Ten etap jest ważny w badaniach naukowych i pracach nad ukończeniem kursu. Jeśli zostanie dobrze wykonany, może zwiększyć wiarygodność badań i umiejscowić je w kontekście nauki. W tym sensie należy szukać wiarygodnych źródeł, które oferują wysokiej jakości informacje do badań .

Zazwyczaj podstawy teoretyczne wykorzystywane są w dwóch ważnych momentach badań: w przygotowaniu wstępnego projektu iw jego ostatecznym opracowaniu.

W początkowym projekcie pomysły nie są zbyt jasne co do celów badań i tylko wraz z ich postępem można ocenić, co jest ważne, aby umieścić informacje. W tych chwilach rola doradcy ma fundamentalne znaczenie dla wskazania uczniom, których autorów i tekstów użyć (odpowiednia bibliografia).

Już w końcowym piśmie podstawa teoretyczna jest traktowana jako porównanie z uzyskanymi wynikami, aby odzwierciedlić, czy w rzeczywistości student zdołał osiągnąć swoje cele.

Dowiedz się więcej o ramach teoretycznych.

Jak stworzyć teoretyczną podstawę?

Podstawy teoretyczne to krok, w którym należy uważać, aby nie popełniać błędów, które mogłyby pogorszyć jakość badań.

Dlatego podczas pisania tej fazy należy zachować ostrożność, ponieważ:

  • przestrzeganie standardów technicznych stosowanych do badań naukowych (na przykład Standardów ABNT);
  • poprawne sformułowanie tego rodzaju czytania, jak również jego właściwe odniesienie;
  • nie popadać w błąd plagiatowania treści, które służyły jako punkt odniesienia dla teoretyzowania dzieła;
  • nie ograniczać się do wykorzystania jednego lub dwóch autorów do przedstawienia wcześniejszych podejść do koncepcji, która ma być analizowana.

Zobacz także znaczenie na ABNT.

Aby zebrać odniesienie teoretyczne, konieczne jest przede wszystkim zidentyfikowanie kluczowych punktów pracy, czyli głównych pojęć związanych z przedmiotem analizy.

Następnie badacz powinien wyznaczyć ścieżkę całej historii odpowiednich badań nad zidentyfikowaną centralną koncepcją. Następnym krokiem jest wybór najbardziej znaczących autorów, którzy studiowali ten temat i zaprezentowali różne podejścia . Ważne jest również porównanie prac różnych autorów, ponieważ pomaga wzbogacić podstawy teoretyczne.

Podsumowując:

  1. Określ główne koncepcje pracy;
  2. Zaprezentuj historię o głównych pracach już wykonanych na ten temat;
  3. Zidentyfikuj podejścia różnych autorów do pojęć.

Przykład podstawy teoretycznej

Załóżmy, że temat pracy kończącej kurs (TCC) dotyczy na przykład języka kinematograficznego ruchów modernistycznych i postmodernistycznych.

Aby rozwinąć podstawy teoretyczne, oprócz spojrzenia na temat, badacz musi zdefiniować problem i cele badania. Po tej fazie będziesz w stanie zidentyfikować podstawowe koncepcje pracy i zacząć rozwijać historię na ten temat.

W przytoczonym przykładzie możemy przyjąć, że główne tematy to kino, modernizm i postmodernizm. Przed przystąpieniem do analizy konieczne jest kontekstualne i teoretyczne ujęcie tych pojęć . Aby to zrobić, badacz musi szukać treści (książek, artykułów, filmów itp.), Które zajmują się tymi tematami i odróżniać różne podejścia stosowane już przez innych autorów.

Odniesienie teoretyczne, jak sama nazwa wskazuje, służy do podania odniesienia z punktu widzenia teorii na temat, który będzie analizowany.

Zobacz także znaczenie CBT.

Popularne Kategorie

Top