Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Ukryty

Co jest ukryte:

Ukryty oznacza to, co tajne, ukryte, którego nie można zobaczyć .

Ukryty jest przymiotnik łacińskiego pochodzenia, „occultu”, który jest wszystkim, co jest ukryte, co jest tajemnicze.

W filozofii ukryte słowo odnosi się do przyczyn, które nie mogą być znane same w sobie i które ujawniają się jedynie w wyniku skutków, jakie powodują.

Nauki okultystyczne to nauki, których wiedza i praktyki owiane są tajemnicami. Np .: astrologia, magia, alchemia, kabała itp.

Słowo apokryficzne jest przymiotnikiem kwalifikującym, pochodzenia greckiego, co oznacza ukryte, to, co nie zostało zbadane. W ten sam sposób słowo arcane jest przymiotnikiem, który oznacza również ukryty, tajny, kabalistyczny. Każda z kart w talii tarota reprezentuje to, co jest ukryte, co jest tajemnicze.

Dla wielu kultur sowa jest zwierzęciem, które reprezentuje potężnego konesera okultyzmu, mającego nocne nawyki, stojącego z szeroko otwartymi oczami w ciemności i zawsze czujnego na nocne ruchy i hałasy.

Ukryty przyjaciel, zwany także tajnym przyjacielem, to żart, który odbywa się na Boże Narodzenie, gdzie uczestnicy robią sekretne narysowanie między sobą i wymieniają prezenty, nie wiedząc, kto cię wygrał lub co otrzymasz.

Popularne Kategorie

Top