Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Agenda

Co to jest taryfa:

Pauta to rzeczownik oznaczający listę lub związek . Pochodzi z łacińskiego terminu pactus, który opisuje coś, co zostało ustalone lub naprawione .

Poziome linie znajdujące się na arkuszu papieru są również nazywane wzorami. Dawniej laska składała się z kartki papieru z liniami umieszczonymi pod papierem (bez linii), gdzie napisano literę, tak że linie były proste.

W kontekście muzyki personel muzyczny (lub personel muzyczny) odpowiada pięciu równoległym liniom, w których wprowadzane są nuty.

Zgodnie z prawem, sędzia używa porządku obrad, aby ustalić relacje dat i wydarzeń, które będą oceniane.

Przysłowiekowe wyrażenie „ w porządku obrad ” oznacza, że ​​coś musi być dyskutowane, albo jest to porządek dnia. Na przykład: musimy porozmawiać o tym jutro, ponieważ nie ma go w porządku obrad.

Program spotkania jest rodzajem dokumentu, który zawiera tematy, które powinny zostać poruszone podczas danego spotkania.

Program fiskalny

Program fiskalny jest narzędziem wykorzystywanym w ramach administracji, którego celem jest kierowanie i kontrola pod względem fiskalnym. Harmonogram podatkowy informuje o wartości rynkowej danego produktu, pomagając w definicji podstawy obliczeniowej ICMS.

Agenda dziennikarska

Agenda dziennikarska jest ważnym elementem dziennikarstwa. Program służy dziennikarzowi jako punkt wyjścia do opowiadania. Porządek obrad powinien zawierać instrukcje, które kierują dziennikarzem w jego zadaniu, określając szczegóły dotyczące podejścia, które powinien podjąć, aby wykonać raportowanie.

W dawnych czasach osoba pisząca program była znana jako pauteiro. Jednak w dzisiejszych czasach porządek obrad zwykle tworzą redaktorzy i podwykonawcy.

Popularne Kategorie

Top