Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

Definicja Acuity

Co to jest Acuity:

Acuity jest rzeczownikiem żeńskim, który nazywa to, co ostre, kończące się napiwkiem, czyli tym, co jest wskazane. Pochodzi z acuitas łacińskich.

Ostrość w sensie przenośnym oznacza ostrość percepcji, subtelność ducha, która jest umiejętna, wnikliwa. Np .: Analizy przeprowadzono z wysokim stopniem ostrości.

Mieć ostrość to mieć większą intensywność percepcji poprzez zmysły, być subtelnym, przenikać, widzieć z daleka, być zdolnym do zaradności, być dobrym koneserem.

W dziedzinie fizjologii ostrość jest ostrą zdolnością odczuwania i odróżniania bodźców zmysłowych. Np. Ostrość widzenia, ostrość słuchu, ostrość bólu itp.

W akustyce - część fizyki zajmującej się dźwiękiem, ostrość jest postrzeganiem wskaźników emisji hałasu, tak że dźwięk jest rozłożony proporcjonalnie w środowiskach.

Popularne Kategorie

Top