Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

ISO

Definicja Oddawać cześć

Czym jest cześć:

Wielbić to okazywać wielki podziw dla czegoś lub kogoś, to znaczy okazywać głęboki szacunek, mieć wielkie uczucie.

Czcić, jest czasownik przechodni, z łacińskim pochodzeniem „venerari”, co oznacza akt szacunku, aby mieć wielki podziw dla drugiego, to nadać komuś zaszczyty.

Chorobliwa akcja czczenia osoby, ślepa, przesadna dedykacja, służalcze posłuszeństwo wobec rozkazów drugiego nazywane jest fetyszyzmem, w jego przenośnym znaczeniu.

Czczenie jest aktem oddawania czci bałwochwalstwu, jest nadmiernym kochaniem bożka lub osoby, która jest ci droga, która odgrywa szczególną rolę w twoim życiu.

Czcić to czcić bóstwo, coś świętego. Jest to szczególne nabożeństwo do świętych, to cześć z adoracją.

Popularne Wiadomości, 2020

OAB

Popularne Kategorie

Top