Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

SSP

Definicja Klasa społeczna

Co to jest klasa społeczna:

Klasa społeczna to grupa ludzi o podobnych standardach kulturowych, politycznych i ekonomicznych . Czynnik finansowy jest jedną z najbardziej uderzających cech w definicji klasy społecznej.

Klasy społeczne można interpretować z różnych punktów widzenia, jednak najbardziej typowa definicja odnosi się do ograniczającej grupy osób, które stanowią ten sam poziom i siłę ekonomiczną, a także mają dostęp do możliwości i możliwości rozrywki i rozrywki.

Zgodnie z marksistowską teorią podziału klas, w całym społeczeństwie kapitalistycznym istnieje grupa dominująca, odpowiedzialna za dyktowanie norm obowiązujących w tym społeczeństwie, oprócz wpływania na kontrolę państwa, bezpośrednio lub pośrednio.

Z drugiej strony istnieje również klasa zdominowana, tworzona przez pracowników z niskimi instrukcjami zawodowymi i edukacyjnymi.

Zobacz także znaczenie społeczno-ekonomiczne.

Klasyfikacja klas społecznych

Koncepcja stratyfikacji społecznej została opracowana przez niemieckiego ekonomistę Maxa Webera. Składa się z idei oddzielenia jednostek o cechach ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych itp. Od konkretnych i hierarchicznych grup.

Współczesna powszechna stratyfikacja społeczna jest podzielona na trzy grupy: niższa klasa, klasa średnia i klasa wyższa.

Według kraju i jego modelu gospodarczego i społecznego klasy społeczne mogą być również podzielone.

Niższe klasy mają trudności z utrzymaniem podstawowych potrzeb człowieka, takich jak na przykład jedzenie. Ponadto prawie nie mają dostępu do opcji rozrywki kulturalnej.

Klasy średnie są najczęściej spotykane w większości krajów. W tej grupie jednostki są już w stanie utrzymać równowagę ekonomiczną, gwarantując wszystkie podstawowe potrzeby. W klasie średniej ludzie mają zazwyczaj wyższy poziom wykształcenia, na przykład pełne wykształcenie wyższe.

Wyższe klasy są już bogatymi, którzy generalnie rodzą się w bogatych rodzinach i posiadają wielkie dziedzictwo i majątek.

Wszystkie podstawowe potrzeby są osiągane bez żadnych trudności, oprócz innych ekskluzywnych możliwości spędzania wolnego czasu i rozrywki.

W odróżnieniu od kast społecznych, jednostka klasy społecznej może „ewoluować” lub „cofać się” do innych klas społecznych, zgodnie z różnicami czynników charakteryzujących każdą grupę.

Dowiedz się więcej o Wniebowstąpieniu Społecznym.

Klasa społeczna w Brazylii

Brazylia jest krajem naznaczonym wyraźną nierównością społeczną, to znaczy istnieje silna obecność wszystkich klas społecznych, od najbardziej nieszczęśliwych do najbogatszych.

Aby sklasyfikować osoby w różnych klasach społecznych, kraj przyjmuje kryterium opracowane przez Brazylijskie Stowarzyszenie Firm i Badań (Abep).

Dowiedz się więcej o znaczeniu nierówności społecznych.

Zgodnie z brazylijskim systemem klasyfikacji przyjętym przez DIEESE (Międzyzwiązkowy Departament Statystyki i Studiów Społeczno-Ekonomicznych) klasy społeczne można podzielić na: średnią, wysoką, niską, średnią średnią, wysoką i wysoką.

Zobacz także znaczenie hierarchii społecznej.

Popularne Wiadomości, 2020

OAB

Popularne Kategorie

Top