Zalecane, 2020

Wybór Redakcji

BPC

Definicja Psychologia sądowa

Czym jest psychologia sądowa:

Psychologia sądowa to dziedzina psychologii, która, wraz z wiedzą prawną, jest stosowana w systemie sądowym i policji, aby przyczynić się do rozwiązania spraw.

Psychologia sądowa wykorzystuje wiedzę i techniki psychologiczne do śledzenia profili stron zaangażowanych w proces lub dochodzenie w celu zweryfikowania ich motywacji, zamiarów lub jakiegokolwiek innego elementu, który przyczynia się do sprawy.

Ponieważ jest to dział psychologii, specjalista musi posiadać wyższe wykształcenie w tej dziedzinie i późniejszą specjalizację, ponieważ psychologia sądowa ma własne organizacje, szkolenia i badania.

Warto wspomnieć, że podobnie jak wszystkie zawody związane z ustawą, jej atrybuty, wymagania i cechy mogą się różnić w zależności od systemu prawnego każdego kraju. Na przykład w Brazylii psycholodzy wciąż nie mają wyłączności na ten obszar, ale raczej zapewniają ten rodzaj usług, gdy jest to konieczne.

Psychologię kryminalistyczną można również nazwać psychologią prawną, chociaż niektórzy autorzy uważają ją za bardziej kompleksową.

Znaczenie psychologii sądowej

Postępuje psychologia sądowa, ponieważ ulepsza się instrumenty i metody psychologii. Ważnymi rezultatami tej ewolucji są:

  • skuteczniejsze zastosowania w sądownictwie i dochodzeniach policyjnych;
  • humanizacja zaangażowanych stron;
  • leczenie i decyzje sądowe są coraz bardziej dostosowane do konkretnej sprawy, a co za tym idzie, bardziej sprawiedliwe .

W przypadkach, w których jest to właściwe, psychologia sądowa działa jako pomoc dla wymiaru sprawiedliwości, więc psycholodzy kryminalistyczni działają w sposób całkowicie bezstronny, a ich opinie zawsze powinny być obiektywne, to znaczy mogą faworyzować obie strony.

Przykłady zastosowań psychologii sądowej

Poniższe przykłady nie są jedynymi sytuacjami, w których stosowana jest psychologia sądowa. Niezależnie od przedmiotu sprawy (prawo omawiane), strony mają prawo zażądać opinii technicznej psychologa.

Ponadto sędzia ma pełną swobodę wyznaczania psychologa, który będzie działał w danej sprawie, gdy uzna to za istotne dla sprawy. Jednak najbardziej powtarzające się przypadki zastosowania psychologii sądowej są powiązane:

do stanu psychicznego oskarżonych w postępowaniu karnym

W przypadkach, w których domniemane jest szaleństwo pozwanego, konieczne jest dokonanie oceny jego przypisania (zdolności do pociągnięcia do odpowiedzialności). W tym celu psychologia sądowa analizuje profil psychologiczny oskarżonego, aby ustalić, w jakim stopniu ma on rozeznanie w swoich czynach. W takich przypadkach raport techniczny ma kluczowe znaczenie dla zdefiniowania zdania.

do opieki nad niezdolnym

W sporach sądowych w celu podjęcia decyzji o sprawowaniu opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną psycholog sądowy ocenia profil psychologiczny wszystkich zaangażowanych stron, aby wydać opinię na temat tego, kto powinien dbać o jednostkę.

na ryzyko przemocy

W przypadkach, w których domniemywa się ryzyko przemocy (często domowej), psycholog sądowy ocenia potencjalną ofiarę, potencjalnego agresora i ewentualnych świadków w celu przygotowania nagrody, która pomaga sędziemu w podjęciu decyzji.

do mediacji

W przypadkach, w których istnieje możliwość porozumienia, psycholog sądowy może pomóc stronom znaleźć wspólne interesy i zakończyć spór.

Popularne Kategorie

Top